top of page

AN PANAHON, BOW!Tigsik ko si Amor Amoritis

Nahiling an machong si Adonis

Nagkayaskayas an duwang bitis

Nagtumbling sa tinampo tolong beses!


Tigsik ko man ining si Virginia

Tinukwag kan litigit na sawa

Nakubhanan, nagtirik an mata

Nakadirigay, nakasuruka!


Tigsik ko man an dangag na si Cinderella

Kada banggi, nagrarampa sa plaza

Nasagasaan kan duling na guardia

Buminados, tinuwadan sana!


Tigsik ko an ibang daraga sa barangay

Bastante na man po an kaaraman

Dawa nagmimilagro sa kabatagan

Mayo daw nin aking nahahaman!


Tigsik ko man po ining si Daisy

Edad yaon pa sa sana sa diez y siete

Huli ta garo maubosan nin lalaki

Nya! Buminutog an tulak, remate!


Tigsik ko an panahon ta ngonian

Baliktad na talaga pong maray

Nasusunod na an mga kaakian

Mga magurang iyo na an matumang!


Comments


bottom of page