top of page

BATUTA KAN PULISTigsik ko si Dayunyor

Kun agang malipoton

Kuyumpos na kuluntoy

Hitsura mabooton!


Tigsik ko si man Falaman

Nagbanwit sa kadagatan

Nasubad biyudang gurang

Kupos na an limogmogan!


Tigsik ko si Felimin

Maartehon na bading

Pano nin giringgiting

Tolong oras sa salming!


Tigsik ko si Folomon

Nagladop sa Matoon

Pakalihis kan bulanon

An hita may bitoon!


Tigsik ko po si Kikay

Bako daw malinikay

Pigsakmal kan ukay

An mata puminungay!


Tigsik ko si Adonis

Pigbatuta kan pulis

Daog pa an pigkitik

An mata tuminirik!


コメント


bottom of page