top of page

CSNHS General HomecomingDuman sa America, iguang duwang bagay an sigurado, ini an buwis asin an kagadanan, alagad digdi sa Camarines Sur, iguang tolong bagay an sigurado, inot iyo an buwis, ika duwa an kagadanan, asin an ika tolo, iyo an Homecoming sa Camarines Sur National High School. Iyo ini an saros sa pang pakolor sa speech ni US-Navy Ret . Al Villamora, President kan HS Batch 73, bilang Guest Speaker sa ginibong General Alumni Homecoming kan CSNHS kan Abril 15, 2023. Alagad, an pinaka laman kan saiyang mensahe, iyo an pangapodan sa gabos na alumni kan gurangan na escuelahan sa Camarines Sur, na pirme ining salingoyon asin tabangan ta iyo ini an escuelahan kan gobyerno na padagos an pag rambong kan bilang nin mga escuela na bako lang hale sa Ciudad nin Naga kundi hale sa man iba ibang banwaan kan Camarines Sur. Si Al Villamora, sarong batikanong kolumnista kan Bicol Mail asin nag retiro sa US Navy bilang sarong halangkaw na opisyal. Kun ako palan dai nag pundo nin sarong taon pagkatapos kan sakuyang elementarya, kutana ako kaibahan ni Al Villamora sa batch 73, kaya ngonian nakalaog ako sa batch 74 asin may kadikit man na simpatiya sa Batch 75 ta an sarong Irregular Student na arog ko, idtong dating Night Classes Student na nag lipat sa Day Classes , pirmeng iguang duwang back subjects. Kaya sa kada taon sa Camhi, igua akong 6 na subjects sa batch 74 asin may 2 subjects sa batch 75. Sa samuyang La Mesa na compuesto nin 35 dating magka klase na pinapanginotan kan samuyang Batch President Arlene Bongat Barias, nakataid ko sa tukawan Si Roel Benosa na nag iirok na sa Las Pinas asin kaipuhan magbiyahe nin 28 oras pasiring sa Naga kan nakaaging Hueves Santo, asin saiyang pig istorya na si Guest Speaker Al Villamora, saiyang naka ibahan sa Banda kan High School asin pareho sindang nagkakapot nin trombone. An kapaladan ni Senior Villamora, saro sanang ejemplo nin pag hinguwa nin sarong escuela na dara kan pag tios , nag escuela sa pampublikong escuelahan asin tanganing makalibre sa tuition asin kinakaipuhan na maglaog sa banda na kaidto pig kakapotan nin Mr. Ubanio. An maogma sa mga reunion iyo an kurumustahan asin an irestoryahan kan mga agi-agi ninda sa high school asin sa samuyang batch, haros bilang na sana sa moro, an mga nabubuhay pang mga maestra asin maestro. Kaya iniisip kan samuyang batch bilang Golden Anniversary sa 2024 na hanapon an samuyang mga maestro maestra para tawanan nin pagmidbid. Sinabi ni Gainza Kagawad Romy Saludes, na an Official Hymm kan CSNHS nagpoon na kantahon durante kan samuyang 1974 graduation, ako nanggad dai naka iba sa graduation ta dapat tapuson ko sa summer class an nawalat kong subjects na Physics na an teacher ko iyo si Maam Avenido. Durante kan summer class ko sa Physics, haralo an sakuyang mga kaklase na gikan sa Ateneo, UNC, Saint Joseph, Colegio, asin iba pang escuelahan. Iyo daa ini an batch na kun sain nagpoon an karakanan nin Nutribun asin an pag introducer kan NCEE. Sa pag irestoryahan, nagiromdoman ninda an sarong chubby asin mestizang music teacher na si Maam Guliman na matibayon magtukdo sa linya nin Music, nagiromdoman an maestro sa CAT na si Mr. Betito na kahawig ni Apolinario Mabini. Pinag orolayan man an ngonian high school annex sa Liboton na may darakula nang building asin may mahiwas na campus ta kan samuyang panahon, duman kami nag gagarden nin pechay asin litsugas. An mga escuela, nakangisi, karabitan nin kamot na tuyong alas 2 nin hapon maralakaw hale sa main campus mapasiring sa Liboton para mag garden, an agi iyo an sadit na labot sa kaidto inaapod na Kalye Supot na ngonian Sto. Nino. An mga reunion tunay na maogma, tunay na makahulugan, ta digdi nabubuhay an pagka pinaradangatan nin lambang saro arog kan batch 74, na anas ng senior citizens kun kaya, an pag hihirilingan nagseserbing inspirasyon. Mayo na kaming pinag iba sa magturugang na dayupot sa kada saro, ta arog kami kan ibang magurang na nalilipungaw sa mga aki asin mga tugang na yaon na sa ibang lugar ta igua na nin sadiring familya. Tunay na maogma ang naka ugalian na mga homecoming sa arin man na escuelahan.

Comments


bottom of page