top of page

Dai Bale Pobre, Nagtitios ManDai bale pobre, nagtitios man. Iyo ini an mga suba kan mga gurang kaidto, na an gustong sabihon normal sa mga pinoy an pagiging pobre kaya dai nin reklamo kun balaw na pirme an panira sa lamesa. Kan ako aki pa, mahilig akong magdalan sa sugalan kan Lola ko na an baraha iyo an Entre Cuatro. An lamesa nin entre cuatro sa balkon ni Mama Pulen asin ni Tatay Tancio iyo an solamente na sugalan nin entre cuatro sa lugar kaya pig dadayo nin mga super gurang na an mga edad dai mababa sa 80. Sinda idtong mga solteto asin daraga kan panahon nin giyera. Sa tahaw kan saindang pag balasa kan baraha, madadangog an istorya tungkol sa masiram na panira arog kan kiniskis na sangkaka, balaw na pig pirisan nin lemonsito, inasal na puyo na pig ramas sa asin, mantika kan adobo, inasal na otok nin orig, asin an pinaka espesyal iyo an sabaw kan Royco. Sa pag orolay kan mga kakanon na bikolano, kasabay an pusngak asin ngisi asin an sinasabi iyo na Dai bale pobre, nagtitios man. Sa pag puli ko sa samuyang harong, hinahapot ko an sakuyang ama, kun kami pobre? An parating simbag iyo na , Dai bale Pobre, Nagtitios Man. Haros kami kan mga kaklase ko, kami kan mga kakawat ko pareho an pig hahamil pasiring sa tulak ta an mga kakanon kaidto parareho na an panira nag iitok sana sa balaw asin sa kangkong. Sarong aldao, nag pasyar sa samuyang harong si Tiyo Fredo asin Tiya Pareng Villamor, may sadiri nin lantsa nin lantsa na an biyahe hale sa Bagacay pasiring sa Siruma asin mga kostal kan Tinambac. An mag agom nag ngalas kan mahiling an saiyang 8 pamangkin na anas maliksi, naka ngirisi, asin matataba mayo nin maniwang. Iyo iyan an tunay na kahulugan kan Maski Pobre, Nagtitios Man. An kaibahan kan pagbuhay kaidto asin sa ngonian iyo an kaogmahan sa tahaw nin pobreng harong, asin an kaogmahan ngonian na mga panahon sa mga modernong kagamitan arog kan cellphone asin mga kakanon sa mga Mall. Ngonian na panahon nin Krismas, nawawara na an mga krismas dekor kan mga Pobreng Nagtitios. Dai na nahihiling an mga dekorasyon na gibo sa karyton na naka surat an Merry Christmas Happy New Year asin may nakabitay na pulang kampana. Dai na nahihiling an mga dekolor na bombilya arog kan rinibong bombilya sa mga sanga nin kahoy sa laog kan UNC Campus. Dai na nahihiling an mga farol na iguang bombilya sa laog asin mga farol na nahihiling an mga nag iitok na anino nin mga sira na hawig sa Aquarium. Kawasa, mayo na asin an iba gururang na para mag asikaso asin mag istorya kan maogmahon na krismas nin mga pobre. Sa pagka aga kan 25 nin Deciembre, an lamesa pano nin sinuman asin sotanghon, igua pa nin pan amerikano na may palaman nin mantikilya asin may mainit na tsokolate. Digdi sa Bikol, an mga tawo, naka ngirisi sa laog kan malipot na Mall ta yaon digdi an mga dekorasyon kan krismas. Marhay na sana ta sa harong, yaon pa man giraray sinda Lolo asin Lola na nagpapahingusto sa pag romdom kan krismas kan inot na panahon na odok sa puso an kaogmahan maski sinasabing Dai Bale Pobre, Nagtitios Man. Maogmang Pasko Sa Gabos.

Comments


bottom of page