top of page

ES NA’ KO!Tigsik ko si Magdalena

Bago nagrampa sa plaza

Naghaplas muna nin lana

Sa diklom nakakasola!


Tigsik ko man po si Hudas

Iguang ugaling sa halas

Kun ika malingatlingat

Seguradong ika matutukwag!


Tigsik ko man an dinailan

Dawa si Lazaro sarong nang gadan

Ini liwat bagang nabuhay

Kan masangab an alisngaw!


Tigsik ko an lalong na listo

Bago nakaturaok nin tolo

An barbon na si San Pedro

Pignegaran na si Cristo!


Tigsik ko an Biyaheng Langit

An dalan matunok, hayakpit

Sorosoan, pirming Last Trip

Tara na! Kita makikisabit!


Tigsik ko si Hesukristo

Marhay na Bareta, dara sa mundo

Alagad ika asin ako

Mayong pakimano’, es na’ ko!


Comments


bottom of page