top of page

Fiesta Isabelina sa bulan na PebreroAn bulan na Pebrero iyo an pinaka-importanteng bulan sa mga kolehiyala o Isabelina, mga nag-ereskwela o nagtarapos sa Universidad de Santa Isabel dating Colegio de Santa Isabel na pinapadalagan kan mga madreng Daughters of Charity na pinaka-gurangan na escuela de niήas o eskwelahan nin mga kababaehan bako lang sa Pilipinas kundi sa enterong Asya.


Kan 1868, panahon ni Obispo Francisco Gainza kan caceres namundag an USI kasarabay kan Semenaryo( Holy Rosary ) asin kan pag-usbong kan celebrasyon kan Peήafrancia Fiesta asin an paguiguin centro kan pagtubod kan Naga o Ciudad de Caceres.


Maski an tukdo sa mga kaakian na babae kaidto pakapoon iyo an pagtahi-tahi, pagluto, pagburda asin iba pang mga guibo sa laog kan harong pero an mga mayayaman na pamilya sa Naga asin Bikol nagpa-aradal kan saindang mga aki sa eskwelahan na ini ta mayo man iba.


Kadto kan panahon nin Kastila maski dae pigpapa-aradal an mga Pilipino maski lalaki apuera kadtong iri-igwahon pero an mga Bikolana nagpirit na makanuod kaya kan magharali an mga Kastila sa Bikol buklat na an mata kan mga Bikolana.


An USI parte kan simbahang Katoliko sakop kan Archdiocese of Caceres asin pigpapadalagan kan Daughters of Charity.


Gulping nag-ereskwela o gradwada sa Colegio. Maski saen maka-arabot maguin sa abroad, sa Manila asin iba pa. Minapuruli digdi sa Naga sa panahon nin Pebrero tanganing mag-rokyaw kan saindang pig-oorgolyo, an saindang sikat na eskwelahan na dating colegio sana ngonyan saro nang universidad.


Bako lang mga banal na madre kundi mga doktora, nurses, abogada, accountants, medical technologist, physical therapist, maestra an produkto kan eskwelahan na ini.


Ngonyan gulpi na sindang “abroaders”, pati mga OFWs asin nurses na nagtatrabaho sa America, Londres, Middle East, Australia, New Zealand,Canada asin iba pa.


An iba minadaragos sa mga hotels kun mayo nang mga harong sa Naga. Lakop an mga aling-alingan arog kan mga restaurants, bars maski mga inuman ( ta an mga babae nag-iinom na ngonyan sa panahon na Pebrero ).


May parada sa palibot kan ciudad, may street dancing asin sa laog kan Universidad gulping kaorogmahan.


Mga Jubilarians poon 25 anyos, 50 anyos asin 75 anyos paka-gradwar kolehiyo mina-tiripon sa puso kan Bikol tanganing ipag-orgolyo an saindang edukasyon asin an saindang eskwelahan na panu-pano nin estorya.


An mga kolehiyala bako lang mga madre kundi may mga aktibista man dangog ko ngani igwa man nagsarakat sa bukid bilang NPA kan panahon. Pero sa totoo lang an mayoriya sainda iginagalang bilang mga professionals asin mahinhin na mga kababaehan sa sosyedad.


Saludo an saindang mga tagahanga na mga Atenista asin seminarista!


Comments


bottom of page