top of page

Harani na an giyera mundial?Ngonyan na an centro kan kariribukan yaon na sa Israel, mawawara an atensyon kan kinaban hali sa Eukraine asin West Philippine Sea ta an pigtuturohokan kan mga tao asin America duman na sa Israel an pinaka-padangat na nasyon kan Estados Unidos. Maguin Demokrata o Republikano an presidente.


Sabi daa sa biblia an piniling tao kan mahal na Diyos iyo an mga Hudyo o mga Israelitas kaya an iriwal kan magturugang na pararehong nilalang kan mahal na Diyos maguin Israelitas o Muslim o Palestinio o Hamas nagpoon daa kadto pang panahon antes pa mamundag si Hesukristo.


Ginatos o rinibo pang taon an naka-agui pero an diringkilan kan duwang grupo nin mga tao dae nagpopondo. Panu-pano nin violencia, madugo asin grabeng kaangotan sa lambang saro.


An pagtubod ko an mahal na Diyos mayo man kinakampihan, mayo man pinili bako man an Israel an pig-aapod na the Promise Land ta pareho sinda gabos nilalang kan mahal na Diyos.


An igwang pinili an America ta iyo an nagfuerza na bugtakan nin estada an mga Hudyo duman sa Palestina poon kan 1948 pakatapos kan giyera mundial numero II.


May hinali may isinangli. Dyan nagpoon an giyera asin poon kaidto an Estados Unidos pirmi nang kampi sa Israel. Surog sa gabos na iwal, tinatawan pa nin modernong armas na pinaka-mamahalon asin makusog bako lang nakakagadan kundi nakakarunot pa nin mga namamanwaan.


Pinapapusog pa an militar kan Israel.


Maski sa laog kan Estados Unidos mismo an ekonomiya kontrolado kan mga Hudyo.


An Wall Street na centro kan sistema nin panganguarta kapot na kan mga Hudyo.


An mayoriya kan mga multi-mallionaire kan America mga Hudyo. An nagtataong paragastos sa mga nasyones na gustong tabangan kan Estados Unidos depende sa dikta kan mga Hudyo.


Sabi sa biblia an iriwal kan mga aki ni Abraham/Ibrahim naguin halawig na diringkilan, nahulog sa drawlot asin ngonyan baradilan asin borombahan na rinibo an nagkakagaradan lalo na an mga inosenteng mga tao asin mga kaakian.


Apuera kan America dakul pang mga nasyones an nakatarapsok na sa giyera arog kan Turkey, Lebanon, Ehipto asin an mayamanon asin puderosong Iran.


Apektado digdi an ekonomiya kan mundo lalo na an pagparahiro kan presyo kan petrolyo na gamit kan gabos na nasyones kan kinaban. Kulang an produksyon nin petrolyo lalo na magulpi an pangangaipo kaini asin malumpat an presyo na pwedeng dae kayang bakalon kan kadaklan na mga nasyones asin mga tao.


Pagmahal an petrolyo mamahal man an gabos na barakalon lalo na an kakanon.


May mga Pilipino pating nakadamay arog kan caregivers asin domestic helpers duman sa Israel.


Marhay daa an pasweldo pati an pagtrato sa mga Pilipinos OFWs kaya nagkabirigla an gabos kan magpoon an barakbakan. Dakul na pati an nag-uuruli sa Pilipinas kaiba an pamilya asin an problema kun saen yan matararabaho digdi sa satong nasyon.


Hali sa maribok asin madugong giyera sa Middle East mapuruli sa trangkilong nasyon kan Pilipinas kaya lang mayong trabaho, mayong sweldo, mayong hanapbuhay.


Masaraen na sana sinda?


Sabi kan sarong parasurat na naka-ulay ko sa SM kan sarong aldaw dapat magpuli na sa kinaban si Abraham/Ibrahim tanganing sawayon an saiyang mga tinubo sa padagos na pagburonoan digdi sa ibabaw kan kinaban.


An giyera entry kan Russia asin Eukraine, an aragawan kan Tsina asin Estados Unidos kan Taiwan dae mabunga sa makatresteng giyera mundial alagad an problema sa Israel asin kan mga militanteng Hamas saka Hizbola pwedeng magroro asin punan nin giyera mundial numero III.


An mga esfuerzo para sa katuninungan kan kinaban matutunaw sana kun dae maresoliran an giyera sa Holy Land.


Comments


bottom of page