top of page

Impiyerno para sa mga AnghelPara ki Obet, Monet asin Lanlan

An kaagahon na pigraraot niato ngonian

Mayo sindang mapagpipilian

Mayo sindang padudumanan

Mga inosenteng kaakian

Tagapagmana kan kapalpakan kan mga gurang!


Si Obet, en vez na nasa escuelahan

Nagkakaykay sa nag-aalisngaw na basurahan!

(Kaipuhan niyang maghanapbuhay

Kun dae, sisipaon siya kan amang pasaway


Si Monet, putot an laman

Ginibong paraosan sa kadikloman


Asin si Lanlan hilingon mo

Ribong saka takot kan giyera kan mundo


Dakulon pa sinda, pigdededma ta sana

Sa uma, sa pabrika, kun saen-saen pa...

Mga makaherak na biktima

Kan mga kalokohan ta

Mayo sindang mapagpipilian

Mayo sindang padudumanan

Mayong ibang mamanahon an mga kaakian

Kundi an impiyernong kaagahon na ginigibo ta ngonian!


Comments


bottom of page