top of page

IMPIYERNO PARA SA MGA ANGHELPara ki Obet, Monet asin Lanlan

An kaagahon na pigraraot niato ngonian!

Mayo sindang boses

Mayo sindang mapagpipilian.


Mga aki sa bilog na kinaban

Tagapagmana kan kapalpakan kan mga gurang!


Si Obet, imbis na nasa escuelahan

Nagkakalkal sa basurahan.


Kaipohan niyang magkayod

Kun dae, siya bubugbogon kan amang batugan!


Si Monet, kinse años pa lang

Ginibong paraosan sa kadikloman!


Asin si Lanlan, hilingon mo

Todas sa giyera na siya mayong pag-aram!


Kadakol pa sinda, saimong pagmasdan:

Sa kalye, sa pabrika, kun saen-saen na lugar....


Mayo sindang boses

Mayo sindang mapagpipilian.


Mga makaherak na biktima

Kan satuyang mga kalokohan!


Mayong ibang padudumanan an mga kaakian

Kundi an impiyernong kaagahon na

  piggigibo ta ngonian!


Komentarze


bottom of page