top of page

Ipadagos an dinastiyaAno man an sabihon kan Constitucion an masusunod an mga politiko espesyalmente an mga congresista asin senadores na nakatukaw ngonyan.


An mga Duterte sa Davao, an mga Marcos sa Ilocos, an mga Garcia sa Cebu, pati na an senado asin kongreso pano-pano nin mga miyembros na hali sa saro o nagkakaperang puderoso, makuarta asin ma-impluwensyang pamilya.


Sabi sa English “when money talks every body listens”. Akoon ta na an tunay na diyos na pigtitingag asin sinasamba kan kadaklan iyo an kuarta o perak.


Naguiguiromduman ko kaidto na an mga pamayo kan mga manlaen-laen na banwaan kan Bikol puro relihiyoso sana o maka-Diyos ta aro-aldaw nagsisimba.


An CamSur asin Naga maki-Diyos man asin maki-Ina (Nuestra Seniora de Peήafrancia) pa. Ngonyan iba na. An mga politiko tunay talagang servidor o kun ano asin gurano an hagaron sainda itinatao ninda maski bako man hali sa sadering bulsa ta an kuarta hali sa kaban kan gobyerno.


An sabi kan mga tao dae bali na bastang maka-abot samo an pondo o ayuda.


Kun ako an hahapoton pabuelohon na an mga dinastiya, pa-buelohon na an mga politiko pabayaan na an saindang pangaturugan asin ambisyon na magdanay sa puwesto asin maglawig na marhay an saindang turno.


An dinastiya bakong bago ta ini nangyare duman sa Tsina an iba ngani nagdurar nin ginatos o rinibong taon.


An Great Wall of China nahaman sa panahon nin dinastiya.


Itao ta na an dinastiya sainda ta magkakaparagal man an mga iyan asin maooyam asin may mga miyembros kan pamilya na mataralikod man sa kinaban.


Kita man kasaraditan magtrabaho lang, magtaranom, mag-ereskwela asin mag-aradal, magtrabaho sa Metro Manila o sa mga ciudad kan Bikol o mag-abroad lugod bako lang sa America, sa Canada o sa Saudi Arabia kundi sa hararayong lugar kan kinaban asin mag-ogma kita sa lindong nin ibang gobyerno asin kultura asin magpasasa sa kayamanan asin trangkelong pagbuhay maski medyo mapungaw.


Kun yaon na kita sa harayo nag-eestar o nagtatrabaho, magpadara na lang kita nin kuarta sa satong binayaan na pamilya pati chocolates, ipatugdok ta nin harong an satuyang mga magurang asin mga tugang. Tawan ta nin mga kotse o awto na saindang lulunadan.


Pa-ereskwelahon ta an mga aki asin ibang partidaryos na maka-aradal man asin magsunod sa satuya. Total kun iisipon an gabos na tao sa kinaban maputi, maitom, singkit o kurahat gabos yan guinibo nin Mahal na Diyos, saro sanang pamilya kaya magtarabangan sana kita.


Magharalo man an mga dugo kan man-iba-ibang rasa parte pa yan kan enggrandeng plano kan satong Kaglalang. Siya lang an may tunay na soberenya sa ibabaw nin daga.


Kaya maghirigos kita gabos asin mag-aradal, magtabang sa kapwa asin magpatawad sa mga makasalan.


An mga Bikolanong pwedeng mag-presidente kan nasyon arog kan guinibo ta ki VP Leni Robredo tarabangan ta na maglangkaw asin abuton an tugatog nin poder sa politika na maka-estar sa Malacaήang siring ki Congressman LRay Villafuerte, Congressman Gabby Bordado, Usec Wimpy Fuentebella,Congressman Migz Villafuerte, Congressman Joey Salceda, Senador Robin Padilla asin Senador Chiz Escudero.


Punan ta na tulos ngonyan na itulod sinda na mai-angat paitaas kan vida politika.


Mabuhay an Bikolandia, mabuhay an dinastiya!

Comments


bottom of page