top of page

Istrikta si Mama MiaSa kada pag agi ko sa mga gates kan mga Colleges asin Universities, asin nahihiling ko an mga daraga soltero na mga estudyante na maogmang nag face to face classes, sabi ngani kayan, Oh I miss my college days. Ta ngonian na pig tutugutan na an limited face to face, dai pa giraray nakakabalik sa laog kan campus an mga aktibidad na nagtataong kolor sa buhay nin mga estudyante lalo na sa college level. Nagiromdoman ko pati an makonsuelong pasistema nin sarong baklang maestro sa Spanish subject na kaming mga “guapito” na estudyante iyo an sabi ngani kaiyan nalilintianan. Magpoon na gibohon elective subject ang Spanish, ang mga escuela dai nang gayo nag dedesidir na adalan an Spanish kaya deficil logod ining mapasaran, siempre gulpi an nag lalagapak sa mga quizzes asin periodical exam, pero igua nin solosyon. An sarong maestrong tubong Baao, medyo maniwang sana pero macho asin bakong bakla, iguang konsiderasyon sa mga escuela asin an saiyang pagtubod dapat mayo nin mag lagapak asin gabos makapasar sa subject na Spanish ta herak man sa mga magurang na iyo an naglalapigot sa pag disponer nin tuition fees. An motto ni Sir Baao sa laog kan klase iyo ini, “ in my Spanish subject, whether you like it or not, you will pass” kaya paborito siya kan mga escuela ta marhay magtukdo, komedyante pa asin dai tatao magbagsak nin escuela, an saro na leksyon niya na pakwela iyo an Spanish translation to Bicol kan, Yo Hablo, ( Ako Nagkakan ). An problema sana man kun ika mapadalagan sa maestrong bakla na istrikta pero marhay magtukdo. Ang maestrong bakla iyo an pinag tatakutan kan mga girls ta magabat an boot sainda ni bading ta ang gusto ni bading iyo an mga “guapitong” male students siempre. Haros pa sana gabos na magagayon na estudyante an nakaka experiencia nin pagbagsak ki “madam” kaya nagka igua kaidto nin modus operandi an mga girls na oras na sinda mag lagpak sa Spanish subjet nin “madam”, saro sana an solosyon, maghanap nin guapo macho kaklase, kabiton pasiring sa classroom ni madam para akbayon ini asin hinghingan na ipasar an makaherak na female student na saiyang kaibahan sa classroom. Siempre kunwari kang baklang maestro malektura sa babae na kesyo dai nag aadal nin toltol sa Spanish ta an pig aatubang iyo an mag pa gayon asin magpaseksi sa campus. Mantang naglelektura si Mama Mia, ang lalaki tatao na kan gigibohon ta ini kung perang taon nang Sistema sa campus, ini an pag dukot kan saiyang kunwari gatok gatok na berole sa likod ni Mama Mia. An babaing nakikimaherak haros pa sana mag hangos na nin buelo ta nahihiling na niya ang kamurawayan na ipapasar siya sa Spanish subject. An sinyal nin kamurawayan iyo an pag itok itok kan kaitoman kan mata ni madam oras na mamatiaan kaini an sarong matagas na bagay na pig dudukot ni Brod sa saiyang likuran. Bako sanang girok sa likod an nagtataong siram ki Sir Madam kundi ang akbay asin pildit saiya ni pogi na dara kan female student. Natural, madeklara na an bading na teacher, na binabago niya ang grado kan female student, imbes na fail, ini pass with flying grade. An siring na Sistema haloy na pig obserbar sa laog kan campus pero mayong nagreklamo ta mas nakokonsuelohan logod an mga escuela ta sindang mga macho, nakakataong tabang sa mga magagayon na estudyante na nasasakitan sa Spanish. Sa mga reunion naging maogmang tema ang manonongod sa duwang maestro, na an saro taga Baao, na an motto, in Spanish, whether you like it or not, you will pass, mantang si Mama Mia na tubong Metro Naga, istrikta sa mga girls pero may konsiderasyon man asin tataong magpatawad basta darahan nin guapitong estudyante na an berole idudukot sa saiyang likuran sabay akbay. Kan ako mag exam sa Foreign Service duman sa DFA, dakula an sakuyang pag basol ta taken for granted ko an subject na Spanish, grabe an sakuyang pag hinayang ta saro sa dahilan kaya dai ko napasaran ang FSO exam iyo ta “failed” ako sa Foreign Language na Spanish. An kutana requirement iyo na mag surat ako nin ano man na istorya sa lenguaheng Spanish. Saro palan leksyon sa kiisay man na an ano man na foreign language dapat pag adalan nin toltol ta maabot an panahon ini saimong mapapakinabangan.

Comments


bottom of page