top of page

Iyan an TotooGulping kahapotan kitang mga tawo sa buhay. An simbag sa satuyang mga kahapotan iyo an nagtatao satuya nin liwanag asin direksyon kun ano an satuyang dapat gibuhon (course of action).


Kan ako aki pa, an pirmi kong pighahapot sa sadiri ko: Nuarin na naman kaya magkakaigwa ni bagyo? Siguro nagngangalas kamo pero pag may bagyo kaya kadto nagkakarawat kami kan mga amigo ko sa uran mientras na dai pang gayo makusog an duros. Pagka-banggi naman amay kaming minaturog ta mayong kuryente. Pagmata ko presko an pagmate. Kaya nagdakula akong dai takot sa bagyo.


Kan ako matapos na nin high school, an mga hapot ko sa sadiri ko: Anong kurso an kukuanon ko sa college? Sain ako ma-college? Ano an gusto kong magi sa buhay?


Sagkud ngunian mayong kataposan an sakuyang mga kahapotan manunungod sa pamilya, sa politika, sa sports, sa ekonomiya, sa buhay, sa kagadanan asin iba pang mga tema.


Dara kan mga kontrobersyal na impormasyon ngunian na sakuyang nababasa sa midya sosyal (social media) asin nadadangog sa mga komentarista sa telebisyon, dai ko maibitaran na maghapot: Ano an totoo sa mga nababasa asin nadadangog ko?


May mga nagsasabi na an pinaka-marhay na paagi nganing maaraman ta kun ano an totoo iyo an satuyang personal na eksperiensia. May kadikit na katotoohan ini. Kaso an problema sa sarong impormasyon dai ta ini direktamenteng naeeksperiensia. Halimbawa, pag may nadangog akong komentarista sa telebisyon na nagsasabing komunista an mga miyembro kan Makabayan bloc sa kongreso, deficil magtubod sa mga arog kaining impormasyon ta mayo man akong personal o direktamenteng involvement sa aro-aldaw na gibo-gibo kan Makabayan bloc.


Kan nakaaging mga semana, kan pinag-dedebatehan sa kongreso an 2024 budget kan gobyerno, saro sa nagin kontrobersyal na isyu iyo an pig-request ni VP Sara Duterte nin P500 milyones na confidential and intelligence funds (CIF) para sa opisina nya saka nin P150 milyones para sa Departamento kan Edukasyon.


May mga kritiko na pinanginginutan kan mga miyembro kan Makabayan bloc sa kongreso na sina France Castro kan Association of Concerned Teachers (ACT), Arlene Brosas kan Gabriela asin si Raoul Manuel kan Kabataan partylist na nag-question na dapat mayong confidential and intelligence funds (CIF) si VP Sara Duterte saka an Departamento kan Edukasyon ta dai man ini inbwelto sa “surveillance and intelligence-gathering operations.” Gustong sabihon, mayo an “surveillance and intelligence gathering” sa mandato kan opisina kan Bise-President saka kan Departamento kan Edukasyon.


Saro pang isyu na pig-expose ni France Castro iyo an pag-gastos ni VP Sara nin P125 miliyones na CIF kan Disyembre 2022 maski mayo ini sa budget kan opisina nya. Sabi kan iba bawal sa konstitusyon an ginibo ni VP Sara. Naubos gastuson ni VP Sara an P125 milyones sa laog nin onseng aldaw lang. Sagkud ngunian dai makatao nin accounting si VP Sara kun pano o sain nya ginastos an P125 milyones. Iyan an totoo.


Dai na ako nagngangalas na kadaklan sa mga “honorable” na mga kongresista dai nagsuporta sa Makabayan bloc kan pig-kwestyon ninda si VP Sara sa paggamit nya nin CIF kan Disyembre kan nakaaging taon. Talagang dai mo maasahan an kadaklan sa mga kongresista na magsuporta sa Makabayan bloc ta an iniisip nida an sadiri nindang political survival. Iyan an totoo.


Marhay na lang ta napag-mata si mga tawo sa katotoohan asin inoran nin kritisismo si VP Sara saka an kongreso sa social media. Grabe si pressure kan mga tawo sa mga kongresista kaya mayo ining maginibo kundi dai tawan sa maabot na taon nin CIF si VP Sara saka an Departamento kan Edukasyon. Imbes, an kwarta itatao sa mga ahensiya na inbwelto sa pag-protekta kan territorial rights kan mga Pilipino sa West Philippine Sea. Iyan an totoo.


An pagkakaiba kan Makabayan bloc sa kadaklan na mga kongresista iyo an saindang prinsipyo na makapag-serbi sa mga tawo na mayong pinapaboran kundi an mga nagboto sainda. Mayo sindang kinatatakutan sa mga politikong nasa poder. Trabaho ninda an magin fiscalizer asin mag-gibo nin mga ley para sa ikararahay kan nasyon. Maski na ngani pinupurutulan sinda nin mikropono kun nagtatararam sa kongreso, dai sinda napadaaog. Sige lang. Laban lang. Iyan an totoo.


An nangyari ki VP Sara saka an pag-surrender kan kongreso sa kagustohan kan mga tawo nagpapa-totoo na may kusog sa pagka-sararo kan mga namamanwaan. Iyan an totoo.


Kaya naiintindihan ko kun ano ta pikon na pikon na si VP Sara sa Makabayan bloc, sa mga progresibong politiko arog ni Senadora Risa Hontiveros saka ni Senador Koko Pimentel asin sa mga namamanwaan na pigkwe-kwestyon an paggamit nya ni CIF. Mala ta an apud nya na baga sa mga tawong pigkwe-kwestyon an paggamit nya nin CIF asin an pagsayuma nyang magin transparent sa pag-gamit kan kwarta kan nasyon mga kaiwal na kan estado. Anong klaseng kaisipan yan?


Mas naiintindihan ko na ngunian kun anong klaseng politiko si VP Sara. Sa hiling ko dai sya bagay magin presidente kan Pilipinas ta an hiling nya sa sadiri nya sarong reyna na an kagustohan nya pirming sinusunod. Sa oras na kontrahon mo an mga polisiya nya sa positibong paagi, an hiling nya saimo kaiwal na. Makulog man sabihon, pero iyan an totoo.

Comentários


bottom of page