top of page

Kabalang sa KadlaganTigsik ko si Isko Is Na’ Ko

Guminibo nin sadiring mundo

Mayong girong, pirming solosolo

Daog pa an pintahan na santo!


Tigsik ko an tawotawo sa posporo

May payo kuta alagad kalbo

Kan nag-irinit na an sentido

Nagkaralayo, napunggol an poro!


Tigsik ko an ATM card ni Madam

Mayo sa saiya pira nang bulan

Yaon sa magulang na parapautang

Ay wawa man, siya naliogan!


Tigsik ko an dakolon na kwarta

Oras na ini minataram na

Dawa an ukay nakikibale na

Orug na kun dolyar, naduduling pa!


Tigsik ko man ining si Corazon

Sa kalaban sobrang maherakon

Naipotan po kan tiempo Hapon

An ganancia duwang aking lugadon!


Tigsik ko man an kabalang sa kadlagan

Dinara po duman sa kapatagan

Kinarigos saka pigparebond

Wow, an ugali kabalang man giraray!


Comments


bottom of page