top of page

Kampanyang may Social DistancingPano an pagkampanyang may “social distancing”?


Nakamaskara, faceshield, bawal mag-abrasa, bawal mag-akbay, bawal magkugos asin bawal maghadok sa gurang asin sa aki.


An karampanyahan sa masunod na eleksyon mayo nang miting de avance, mayo nang miting sa barangay, mayo nang miting sa poblasyon nin banwaan o ciudad.


Ini na an panahon asin oportunidad na magka-igwa nin dakulang income an mainstream media, social media asin an gabos na taga-media.


Naturalmente, malangkaw an presyo kan mga radyo asin telebisyon pati an mga palayog sa facebook ta makakatipid man sa gastos sa paglibot kan mga kandidato na iyo an perming gibo ninda antes magka-igwa nin Covid, pati an dakulang gastos sa miting maiibitaran asin an pag-abrasa na may paipit na kuarta sa mga botante.


Siguro an pagpapakakan ipapadara na lang sa man harong-harong kun sain naka-schedule kuta an miting sa aldaw o bangging iyan.


May mga awto na lang na nagbubura-bura, naglilibot asin nag-aanunciar kan pangaran kan kandidato asin pag-iriba.


Talagang mabago an vida politika sa panahon nin Covid.


Mas magayon an bagong sistemang ini kesa dati ta puera kan tipid o ekonomiya an mga marhay na announcer sa radyo o telebisyon mapapakinabangan sa pagdidiskutir asin pagpaliwanag kan mga isyus kan ambus lados.


An plataforma de gobyerno kan mga partido politikal maipapaliwanag na marhay asin mapipiritan an mga botantes na magdangog o mag-antabay asin intindihon talaga an mga katuyuhan kan mga kandidato asin mga partido.


Ngonyan pa lang an mga broadcasters dapat magtais na kan saindang linguahe, an boses asin kadunungan sa pagpaliwanag sa mga tao kan mga bagay na dapat maaraman.


Siyempre mahal man an talent fee kaya dapat calificado asin dapat may talento.


Ngonyan na mapatutuhanan na an media mahalaga, dai na puedeng pagbasang-basangon kan mga nanunungdan o kan mga politiko o mga kandidato.


An magayon kaini ta bako lang an nagganang kandidato kundi an propagandista sa media iyo an sisingilon kan publiko pag-abot kan panahon.

Comentários


bottom of page