top of page

Maghapot kita ki Father

Dear Father,


Kasuarin po nagpoon an debosyon sa Sagrada Familia? Tano ta namukna? Kaipuhan pa daw na ipadagos ini sa panahon ngunian sa tahaw nin manlaen-laen na “description kan modern family”?

An minagalang, Perfecta


Dear Perfecta,


An Sagrada Familia binibilog ni Jesus, Birhen Maria asin San Jose. An saindang familia mas nagin bantog sa mga obra maestra poon kan 1490s, alagad an debosyon sa Sagrada Familia opisyal na nagpoon kan ika-17 siglo sa panahon ni St. François de Laval, an pinakaenot na obispo sa France na iyo an nagmukna kan confraternity.


Binilog an grupong ini tanganing an Sagrada Familia magin modelo kan mga Cristianong Familia. Ini pig-oyonan ni Pope Leo XIII asin Pope Benedict XV. Sa biblia, an pinakaenot na familia si Adan asin si Eba. An pinakaenot na mga tawo sa kinaban na nagbilog nin familia. Sa kapinonan, benendisyonan asin ginusto nin Mahal na Dios na magkaigwa nin mga familia. Sinugo niya si Adan asin si Eba na magpakadakul para mapano an kinaban (Genesis 1:28). Alagad, dai sinda nagin maimbod (faithful) sa Dios.


Sa ngonyan, dakula an papel kan Sagrada Familia sa pagtukdo kan mga tamang gawe asin ugali. Igwa kita ngonyan inaapod na mga “dysfunctional families,” na kun saen raot an dalagan kan familia dahil sa dai maiwasan na kamugtakan sa buhay. Halimbawa, pira nang familia an nagkararaot dahil sa “absentee parents.” Kulang an paggiya kan mga magurang sa saindang mga kaakian.


An makamondo dyan an mga Filipino an pinaka-importanteng pinapahalagahan iyo an familia. Kun tano minatrabaho sa ibang nasyon o lugar huli sa familia. Ano baga talaga an mahalaga an magiyahan an familia sa tamang dalan o magkaigwa sinda nin maray na buhay? Kaya an Sagrada Familia dai nanggad mawawara an halaga sa satong sociedad huli ta ini an panalmingan kan satong mga gawe, desisyon, paghiling asin pagtrato sa satong mga familia ngonyan na panahon.


An minagalang, Fr. Bill

** *

Comments


bottom of page