top of page

Maghapot kita ki Father

Dear Father,


Pinagnombrahan na po ni Pope Francis an bagong Arsobispo kan Caceres, si Obispo Rex Andrew Alarcon. Ano po an pagkaka-iba kan pagiging obispo asin arsobispo? Páno an tamang pag -apud o pagtaong galang sainda?

An minagalang, Francisca


Dear Francisca,


Igwa sana man tolong kaayon sa Sacramento nin Pagpadi (Holy Orders) - Obispo, Padi asin Diacono. Poon sa Santo Papa, Cardinal, Arzobispo asin Obispo parareho sindang OBISPO. Nagkakaiba sana an saindang designasyon. Halimbawa, an Santo Papa iyo an obispo kan Roma asin an pinaka-pamayo kan bilog na Catolicong Simbahan.


Sa mga Romano Catolico, Orthodox, asin Anglican na mga Simbahan, an arzobispo iyo an pinakalangkaw an ranggo (rank) na encargado (in charge) sa mga obispo asin padi sa sarong region o nacion. Kadaklan na beses, an sarong obispo nagigin arzobispo ta siya pignombrahan na magin pamayo kan sarong arkidiocesis. Igwang nagkapirang mga obispo na may titulong “arzobispo” ta sinda may mga pinamamahalaan na importanteng trabaho o itinao sainda an titulo bilang sarong honra. Halimbawa, an Papal Nuncio may ranggong arzobispo bilang representante kan Santo Papa sa sarong lugar o nacion.


An arzobispo iyo an pinaka-hepe (chief) na obispo na may kapangyarihan sa nagkapirang diocesis na pinagsararo tanganing mabilog an sarong arkidiocesis. Halimbawa, sa Bicol Region igwa nin sarong arkidiocesis na inaapod Archdiocese of Caceres. An mga diocesis na sakop kaini an apod “suffragan dioceses.” Arin an mga ini? Kabali digdi an mga Diocesis nin Legazpi, Sorsogon, Virac, Masbate, Daet asin Libmanan. An mga gibo o obligasyon kan arzobispo haros pareho man sana kan sarong obispo, pero an saiyang tataramon mas may pwersa asin kapangyarihan.


Ano naman an tamang pag-apod o pagtaong galang sa mga obispo? Ini an tamang dapat sabihon: Pope - “Your Holiness;” Cardinal - “Your Eminence;” Archbishop - “Your Grace;” asin Bishop - “Your Excellency.” Ginagamit an mga ini orog na sa mga pormal na pagtiripon o okasyon.


An minagalang, Fr. Bill

*

Comentarios


bottom of page