top of page

Mommy KapSiya si former Barangay Captain Teresita Veluz Blaza, Mommy Kap sa mga aki kaidto na ngonian mga magurang naman kan Barangay Bagumbayan Norte, Ciudad nin Naga. Mga taon 80 kan mabantog sa Naga an Mommy Kap ta naguno niya an suporta kan mga jovenes tanganing harayo sa daindatang bisyo. Sa pag inspirasyon kan saiyang mahigos na esposo si Vicente totoy P. Blaza ( died 1994) aldao-bangui naatenderan ni Mommy Kap an trabaho sa Bagumbayan Norte, saro sa matuninong na lugar sa Naga. Si Kapitana, binibistong Manay kan mga jovenes, pinag memerar na kumadre kan mga Ina, asin lider kan gabos na konstetuentes. Sa panahon ni krismas, nababanaag sa lugar an mga farol asin ilaw, yaon an mga caroling nin mga kaakian asin kadaragahan sarong manefistasyon na nagkaka sararo an mga tawo. Inot ko siyang naisihan na yaon sa America kan mag komento sa saro kong estorya sa Story Telling Bikol, manonongod sa Cine Cita, nagbutwa kan pagka tapos kan WW2 o pestaym, iyo idto an simbahan kan San Francisco na binomba nin amerikano.


Temporayomenteng ginibong sinehan asin inapod na Cine Cita. An problema, an sinehan na idto, iyo an tataghan nin mga rimoranon na halas. Perang mga parasine an napapa ulanto sa katakutan ta sa tahaw kan mga pelikula ni Rudy Concepcion, Manuel Conde, Ramon D’ Salva asin iba pa, an mga rimoranon, minatugdon sa mga tukawan asin nag didiwal diwal sa mga paradalan. Igua pang nagsasabi na dimalas an sinehan na idto ta kung an pelikula tungkol sa kasulo, nasusulo naman ang lanob kaini, kung ang pelikula tungkol sa halas, nagsusurapot an mga halas sa tabay kan mga parasine, an maraot pa ta kun an pelikula tungkol sa sarambayan, may mga babaing nag gugurunitan sa laog ta pig iiwalan an mister na amoritis. Kaya sa komento ni Tessie Veluz Daza direkta hale sa Georgia USA, saiyang sinabi, na paulit ulit sindang pig papatanidan kan saiyang ama na dai maglaog sa Cine Cita kung habong ma singhot nin rimoranon.


Sa programang Bantay Banwaan ni Atty. Celso Baguio ( SM of DWRN) pig pangaranan si Kapitana Blaza bilang Barangay Captain of the Year, sarong onra na pinag oorgolyo kaidto kan mga Naguenio. Dai pa kaidto uso an Barangay Lupon, kun kaya si Mommy Kap iyo an nagseserbeng Juez sa iriwal nin mga magtaraid na minatapos sa areglo asin pagka sararo tanganing dai na mag abot sa korte an diskusyon. Kun gurano ka popular sa barangay si Mommy Kap, iyo man siya ka sikat sa campus kan UNC ta saro siyang English Professor asin Debate Instructor. Minsan pa siyang nagtukdo nin English asin nag coach sa mga debate sa Holy Rosary Major Seminary asin saro sa saiyang pig tukduan iyo si Fr. Andrew Recepcion (one of the top guns at Colegio de Filipino in Rome) kaya palan si Fr. Andrew nabisto sa katedral na marhay sa misa nin English. Kun an mag agom kaidto namamasyar sa mga sikat na kapihan sa Naga arog kan Café Frederico, Cosmos, Rendezvous, New China, (mga lugar pang high society) na an pagkakan nin siopao dapat ipahiling na ini pig uubakan asin an ubak ikaag sa gilid kan platito (kan ako aki pa, an ubak kan siopao, pig hahamil ko ta kanugon) alagad si Mommy Kap asin si Tyo Totoy, nagpapahingusto sana sa masiram, mainit asin maharangon na tinumtuman (lalo na kun lamo-lamo sa langkawas asin labuyo) na pig tetienda sa kariton sa may Moderna sa Kalye P. Santos, pasiring sa direksyon kan Ateneo de Naga. Si Tessie Veluz kan daraga pa, mas bisto sa apod na “ Teye”.


Saro siya sa pinaka magayon na daraga sa Bagumbayan, may balingkinitan na tindog, may mahamis na huyom asin may lalawgon na pilipina, solong babae sa 8 tugang na lalaki. Saro pa sa kayamanan ni Tessie afuera nin dunong, iyo an bulawan na boses ta ini magayonon mag kanta. Sa sarong presentasyon kan Hagianan sa Kabituonan, naging ka-kontemporaryo an mag tugang na Munding asin Danny Concha, mga San Miguel asin Rosanna. Kan si Tessie mag kampyon sa entablado kan matawong Plaza kiosko, magayon si rawit dawit kan tosmaster na si Art Toralba, sarong bituon na naghale sa langit nag tugpa sa entablado, mayong iba si Tessie veluz. Dakula na kaidto an premyong P15 asin sarong baldeng Puriko na pwedeng mantikilya sa pan-amerikano, asin pwedeng pang pritos nin manok, kaya sa saiyang pagpuli sa Bagumbayan lunad nin Karitela, mga tawo yaon sa gilid kan tinampo nag wawagayway nin puting katsa, an mga nagpapasusong ina dai puede sa luwas ta maambon, kaya nagwawagaway nin kurtina sa bintana, an iba nagpapangadye, an iba nagluluha sa grabeng kaogmahan, asin nag kakagsing kan saiyang pangaran, Teye, teye, teye, na huna mo bagong abot sa Jerusalem. Sobra ka popular an Hagianan sa kabituonan, an ika madangog magkanta sa radyo dakulaon na performance sa saimong buhay. Binaktot siya sa abaga tanda nin paghanga asin pagkamoot kan mga kabaryo. Nagdakula si Tessie na yaon an pagkamoot sa Bagumbayan, pagkamoot na daing katapusan, alagad nag abot sa saiyang buhay an magdesisyon na purbaran an inaapod na American Dream. Ngonian si Tessie Veluz Blaza naka base sa mayaman na Ciudad kan Woodstock, sarong parte kan Atlanta duman sa Georgia USA. Siya an nagseserbing mentor sa duwang padangat na apong lalaki.


Kumbinsido si Mommy Kap na yaon man nanggad sa America an suficienteng pagbuhay, an haros gabos na pangangaipo kayang eheras kan gobyerno duman. Orgolyo si Mommy Kap na sa saiyang pagtukdo sa mga amerikano, yaon an paghanga sa tibay niya sa lenguaheng English. Sarong kaogmahan niya iyo maski dai na propronounce nin tama an saiyang “Blaza” mas ginusto kan mga estudyanteng amerikano na apodon siyang Ms. Blossom, sarong tanog na nagpadakula kan saiyang talinga. An saindang mga aki asin mga kanyang agom iyo sinda Joy and Boy an aki iyo si Abby (Nurse), Raffy and Reese ( Raffy has gone to US twice via baseball) sinda Trisha asin Sabrina nag eerok sa great City of Decatur. An saiyang ama iyo si Emiliano F. Veluz, Sr, tubong Lucban Quezon nag digdi sa Naga for greener Pasteur asin an saiyang ina an sinasabing propiong taga Bula si Guadalupe Monedera Veluz. Si Mommy Kap, igua pa nin sarong pangitorogan, ini an liwat na magbisita sa dagang tinubuan.


コメント


bottom of page