top of page

Ninuno AsuwangEstorya tungkol sa ninuno na asuwang ni Rommel, 66 anyos, tubong Rinconada alagad haloy nang nagtetener sa Ciudad nin Naga. Saro sa saiyang mga ninuno na nabuhay pa kan inot na panahon, an tunay na asuwang na iyo an dahilan tanganing idto isikwal kan saindang familya. Kan an Lolo ni Rommel aki pa, sa diklom nin bangui, sinugo na magbakal nin tabako. Sa dalan, sinabayan ini kan saiyang tiyoon asin inalok na mag iba saiya ta igua sindang kukuanan nin masiram na tabako. Kinabit an aki kan lalaki asin marikas na nagbaklay pasiring sa harayong kadlagan tanganing dumanan an sarong madiklom na kubo na igua sanang sarong kandila na nagpapatente sa sarong nakahimlay na gadan. Kan maka puli na an aki, sinabi kaini sa saiyang magurang an nangyari, asin duman itinuga saiya na an saiyang tiyoon na nag dara saiya pasiring sa harong na iguang gadan, sarong asuwang na itinakwil kan saindang familya. An istorya kan aki iyo na kan siya kinabit kan tiyoon, narisa niya na marikason an saindang dalagan alagad dai nagduduta sa daga an saiyang mga bitis asin solamente an saiyang namamatean iyo an rapas nin mga dahon asin hagomhom nin doros. An aki, kan magdakula naging musikero asin saro siyang miembro nin sarong orchestra na nagtutogtog sa mga Silent Movie ni Bichara sa Ciudad nin Naga. Magigiromdoman, an mga inot na pelikula ki Bichara iyo idtong mayong taram kun kaya bilang pakonsuelo sa mga nagdadalan, pig kakagan nin mga musikero sa may ibaba kan telon para iyo ang magpapalagapak kan bombo asin torotot pati violin tanganing tawan buhay an pelikula sa telon.


Barrio Macad: Sarong bukid na lugar sa inotan kan Caranan, Pasacao. Digdi nagdakula si Manny Ilao na sarong mahigos na aki nin mga para badang. Sa paghingua kan mga magurang ni Manny na sinda magka igua nin marhay na edukasyon, pinag istar sindang magturugang sa lote ni Olano sa Calle Bayawas, Ciudad nin Naga, Tanganing makatabang, si Manny asin an saiyang tugang nag rigaton nin tinapay sagkod na makapag tapos nin elementarya sa Santa Cruz. Dara kan dunong asin higos sa pag aadal, Si Manny nakapag tapos sa UNC asin naging CPA. Saro na siyang successful Accountant sa Vancouver Canada. Si Manny Ilao an ejemplo nin pobreng aki, na pig sunod an tugon nin mga magurang na mag adal nin toltol asin magrayo sa daindatang bisyo.


Kumusta: Former DWRN Announcer asin DAR Official Edgardo de la Rosa “Mr. Lonely” Los Angeles, USA, and Former Bagumbayan Norte Barangay Captain Teresita Veluz Blaza “Mommy Kap” of Georgia, USA.


Comments


bottom of page