top of page

“Ostiyagate”Martes nin aga. Marso 28, 2023. Katatapos ko lang mamahaw. Gusto kong maghiling sa TV kun ano an mga maiinit na balita. Sabi ko sa sadiri ko, siguradong an mainit na balita sa TV iyo si babaeng nagbadil kasuogma sa sarong pribadong Kristyanong eskwelahan sa Nashville, Tennessee, sa Estados Unidos. Anom si gadan: tulong siyam na anyos na mga estudyante saka tulong staff kan eskwelahan.


Imbes na ma-depress, an ginibo ko binuksan ko na lang an laptop ko nganin mapunan ko na si artikulo ko ngunian na semana para sa Bicol Mail. Pag dai ko napunan an artikulo ngunian na aldaw, siguradong huhugakan na naman akong magsurat. Kaya sige na lang.


Hapot ko sa sadiri ko, “Ano kaya an pwede kong isurat sa kolum ko sa Bicol Mail ngunian na Cuaresma?”


Gusto kong magsurat manunungod sa gera sa Ukraine na mayo pa akong nahihiling na sinyales na madali ng matapos an gera. Sige pa an baradilan, sige pa an garadanan kan Russians saka kan Ukrainians.


Gusto kong magsurat manunungod sa dating presidente kan Estados Unidos na si Donald Trump na madalagan liwat sa pagka presidente dawa gulpi syang kaso.


Gusto kong magsurat manunungod kan welga sa Israel, na halos paralisado na an nasyon, dara kan plano kan prime minister na si Benjamin Netanyahu na i-overhaul an hudikatura kan Israel na dai gusto kan mga namamanwaan.


Siyempre interesado man ako sa nangyayaring protesta sa Paris ta aranggot an mga tawo sa pinaplanong “pension reform” kan gobyerno.


Gusto kong magsurat kan dai nakakangalas na posisyon ni President Bongbong Marcos pagabot sa pagimbestiga kan International Criminal Court (ICC) sa ribo-ribong biktima kan madugong gera ni Presidente Digong Duterte kontra droga.


Sa habo ko man o gusto, an mga nangyayaring ribok sa kinaban may epekto sa satuyang pagkabuhay. Halimbawa, kun gegerahon kan Tsina an Taiwan, siguradong inbwelto an Estados Unidos ta may presensia an saindang militar sa Pilipinas. Maski pano apektado kayan an Pilipinas. Dai pwedeng dai.


Gulpi akong gustong isurat pero kulang sa oras. Atyan na hapon masundo na naman kami kan agom ko sa eskwelahan kan duwa ming makuapo. Pagabot kan mga makuapo sa harong pamemeriendalon, aalalayan mag-gibo kan saindang homework. Kun may natatada pang oras makikikawat kami sa inda nganin dai ma-bored. Tapos dinner time na. Ubos na ang aldaw.


Kaya denisisyonan kong tapuson na an artikulo ko ngunian na aldaw.


Sa sakuyang paghurop-hurop, saka dara na siguro na madali na an Semana Santa, naisipan kong magsurat manunungod duman sa senior high school na estudyante kan Ateneo de Manila na binulsa an konsagradong ostiya asin ginibuhan nin “food review.” Apudon ta ng “ostiyagate” an ginibo kan estudyante.


Patok na patok sa manlain-lain na social media platform an “ostiyagate.” May mga naeskandalo. May mga na-shocked. May mga naanggot. May mga dai aram kun pano ma-react. May mga binasol an mga Heswita ta masyado daang liberal. May mga binasol an mga magurang kan estudyante.


Naiintindihan ko kun ano ta ensegida si reaksion kan mga tawo, lalo na si mga Katoliko. May mga nagsabing dapat i-expel o suspendihon an estudyante. May ibang nagkomentaryo na nagkulang an Ateneo sa pagedukar kan saindang mga estudyante. Igwa pa nganin nagsabi na dapat i-excommunicate an estudyante ta sacrilegious an ginibo nya segun sa ley kan Simbahang Katoliko (Canon Law).


Dai ko aram kun ano an ginibo sa konsakradong ostiya kan si estudyante. Pignamitan nya, nginuya tapos hinamil? Pigeksamen sa microscope? Binaak kun may dugong maluwas?


Mayo pa akong aram kun anong “disciplinary measure” an gigibuhon (o baka ngani may ginibo na) kan Ateneo sa estudyante. Dapat talagang may gibuhon. An ginibo lang kan Ateneo na aram ko sinuspende an pagmisa sa Senior High School “as part of the Reparation and Atonement for a recent act of sacrilege (profanation of the Holy Eucharist) by a member of the (school).”


Sa pagsuspende kan pagmisa sa Senior High School, garo lugod kinastigo an gabos na estudyante dara kan ginibo kan sarong estudyante.


Maski sain na angulo hilingon, sala an ginibo kan estudyante. I-assume tang kasalan (sinful) an ginibo kan estudyante ta seryosong bagay (grave matter) an ginibo nya, aram nyang sala (full knowledge), tapos aram nyang sala ginibo nya pa (deliberate consent). Sabi ngani kan sarong nagsurat sa sarong diaryo, pwedeng an “ostiyagate” ginibong “teaching moment” sa buhay kan estudyante. Sa totoo lang, baka ngani seryosong nagsulsol na an estudyante kan saiyang kasalan o naginibo.


Dai ko maibitaran na ikompara an kasalan kan estudyante sa kasalan kan kadaklan na mga obispo, kapadian asin indibidwal na mga Katoliko na mayong girong (sin of omission) o kanggutan o malinaw na posisyon sa mga nangyayari sa satuyang nasyon.


Yaon dyan an mga politikong korap, oportunista asin paragadan. Yaon dyan an sobra sa 6,000 na Pilipinong ginadan sa irarom kan Operation Tokhang ni Presidente Rodrigo Duterte. Yaon dyan an promenenteng pamilya na dai nagbabayad nin buwis. Yaon dyan an mga tawong sentensiado na pero dai napripriso. Yaon dyan an mga may kasong plunder na nasa luwas kan prisohan, sinador pa ngani an iba. Yaon dyan an mga tawong ginibohan lang nin kaso na sagkud ngonian napripriso pa. Yaon dyan an mga biktima kan extra-judicial killings. Yaon dyan an mga politikong paraanab daga.


Ano ta literal na naka posas an nguso kan kadaklan sa mga obispo, kapadian pati an mga indibidwal na Katoliko? Pero pagabot sa “ostiyagate” mabilis pa sa alas-kwatro an satuyang pagkondena sa estudyante. Ano ta dai ta magibong kondenahon ensegida an mga politikong nasa poder pagabot sa saindang sosyal asin politikal na mga kasalan sa tawo na kontrang marhay sa maka-kristyanong pagtubod?


Marhay pa si San Pedro ta nakonsiensia kan saiyang pag negar ki Kristo.

Comentários


bottom of page