top of page

Palda ni Tiyang CoringKaidtong joven pa an panahon digdi sa Caceres, nabantog an pangaran ni Tiyang Coring ta iyo an pig uusar kan mga magurang na pang kastigo sa mga pilyong kaakian. Arog man ni Tiyong Bosyo na sarong parauma, garong sarong eskultor nag gigibo nin mala hasbo o korte nin asuwang pero bakong gibo sa dalipay idto gibo sa dalugi nin paroy asin pina patindog sa tahaw kan topong nin kaparuyan tanganing magserbe na pang pakubhan o hitsura nin kalaban kan mga dignos o gamgam tanganing dai mag tuka o mag tupsi kan mga dai pa pig aani na paroy. Kung sa panahon ngonian, an mga patakot o pampakubhan sa kalaban, inot na ginibo kan mga darakula asin moderong tangke kan mga Russian soldiers para pakubhanan an Ukraine. Kaya lang medyo nadisganar si Russian President Vladimir Putin ta huri na kan saiyang maisihan na an pinag mamalaki niyang Russian Tanks mayo palan nin kalaban-laban sa “ Anti Tank” kan America na pig pasubli sa Ukraine. Ginatos na tangke ni Putin an saro-sarong nagkaka purusi, barare, turubrag an kadena, bungkal an lanob asin biribid an kanyon, an mga soldados sa laog kan tangke dai na masumpungan solamene mga restos an natatada, iyan oras na matarget kan “ Anti Tank” ni Jo Biden. Kung baga sa sarong Radyo kaidtong inot na mga decada, igua man patakot an perang pasaway na Announcer kontra ki Alkalde lalo na kung nag dadangadang na an eleksyon. An pasaway na Announcer, kaiba an mga de-motor na mga reporters, mina sakyada sa oficina ni Mayor para maki kape asin mangumusta. Kung medyo tapos na ang harambogan, ilalatag na kan grupo an mga “request” ki Mayor, asin sa oras na magsayuma si Mayor ta garong magabat an hinahagad, an lider kan grupo iyo na an mabutas kan pang rimating patanid, inot muna an paghangos nin hararom asin kasunod an hapot na, Mayor, gusto mo kaming maging amigo?, siempre biglang lumoy si Mayor ta deficil na an magka igung kalaban sa radio lalo na sa panahon nin pulitika. Minsan sa mga makonsuelong artikulo sa Time asin Newsweek sa America, iguang istorya na, sa saro daang Kindergarten School sa US, an pilyong aki, pig kukulong sa sarong kuarta kan escuelahan asin pinapa dangog kan mga sonata ni Frank Sinatra, haros magkurahaw sa kapungotan an aki ta para sa mga aki, makanoson an mga kanta ta mas gusto ninda ang mga Nursery Rhymes. An Palda ni Tiyang Coring mayong pinag iba sa sarong bartolina nin prisohan na mayong magugustong ilaom sa laog kaini na puedeng maka suffocate arog kan masangsang na asu’ sa harong na nasusulo. Si Tiyang Coring sarong dakulaon, matabon na gurang na balo na an hanapbuhay kaidto iyo an mag pautang nin 5-6 sa mga nagtitikapong empleado kan kapitolyo provincial na yaon pa digdi sa kalye Heneral Luna. Si Tiyang Coring, may marhay man na pang uugali ta siya ngani an pinag katiwalaan kan mayamam na si Tiyong Juaning na mag manehar kan saindang negosyong five six. Bantog si Tiyang Coring na pusikit sa sugal na entre-cuatro asin pirme ining nag pupulitana kaya hakot an taya sa sugalan na an kalaban kapareho niyang mga Senior Citizens. An mga aki na nagkakarawat sa tinampo marikas na nagpupuruli sa saindang mga harong kung nag dadangadang na si tiyang Coring, an rason grabe an saidang katakutan ta kun sinda sakluban kan mahiwas asin maitom na palda kaini. An mga aki kaya kaidtong panahon pinapatakot kan saindang mga magurang na papasakluban ki Tiyang Coring kun magpara kawat sa tinampo sa kahandalan na sinda madagasan kan mg mga nag aaraging karitela nin kabayo. Pera sa mga SC sa Naga ngonian na panahon an nag istorya sa sarong tiripon sa SM, na kaya sinda takot na masakloban kan palda ni Tiyang Coring, ta habo nindang maka experiencia nin pag somo-somo sa paghangos, asin pag piriot nin daghan na huna mo tinamaan sinda nin makatakot na Chemical Weapon sa sarong giyera. An istorya ni Tiyang Coring pinag hidaw kan mga kababaryo ta minsan pang nakatabang an saiyang Palda sa pag sueto nin mga pilyong kaakian.

Comments


bottom of page