top of page

Para-padyakKun sa darakulang ciudad arog kan Kamaynilaan, Metro Naga asin Metro Legazpi, tambak na an magagarang kotse o awto pati na pick-up, truck asin trimobile, an mga banwaan, an Bikol padyak country naman.


Sa mga municipio an padyak iyo an konsiderado nang poor man’s taxi.


Pag-arabutan kaining e-trike, e-trike na padyak na dae nagagamit nin krudo o gasolina, de- kuryente na lang orog na nag-gulpi an mga para-padyak sa mga baro-banwaan. Dati an mga sikad-sikad an boundary aro-aldaw 30 pesos lang pero an e-trike 120 ngonyan.


Gulpi na an para e-trike ta dae na nagpipidal o nagsisikad-sikad kaya karakaskas an dalagan. May permit man kuta na hali sa municipio tangarig makapadalagan nin e-trike pero an problema ta dae maka-agui sa highway, dae maka-bagtas sa mahiwas na national higway asin an problema ta kun dae nababantayan kan local na pulis o barangay tanod may mga para padyak na nagkakayod maski naka-inom nin arak. Igwa man 85 anyos na nagkakayod pa.


Magayon kuta ta sa mga baro-banwaan may lunadan an mga pasahero, magkurahaw ka lang nin padyak o magpaypay ka sa mga nagdadangadang igwa ka nang masasakyan maguin pasiring sa eskwelahan, sa sadan o talipapa, sa terminal kan jeep o maski pa sa balyong barangay barato pati ta 10 pesos lang an kada sakay o pwede man doble o triple pa kun medyo hararom an bulsa.


An dakulang problema lang ta may mga poblacion nin banwaan na binabatak an highway na inaaguihan nin darakulang bus, truck asin kaskason na mga pampasaherong dyip.


Maski bawal ngani an padyak o maski trimobile pero dae man nababantayan kan mga awtoridad sa rason na political. Kadaklan pati kan mga tambay na mayong guibo mina-padyak na lang. An mga hugakon mag-ereskwela minakayod nin padyak ata mumuon na dae pa nagkakarigos, nag-chachansing pa sa mga babaeng pasahero.


Igwa pating mga mayaman-yaman sa mga banwaan na minabakal nin dakul na e-trike na pinapagamit sa mga tambay na pinapaboundirihan nin 120 pesos aro-aldaw.


Igwa akong kabisto na iyo pating paboritong parahon kan sakong makuapo na ibinakal man kuta kan tugang nin e-trike ta makuarta alagad pagmayong pasahero sige an paki-inoman.


An sarong unit daa kan e-trike inaabot 30mil kaya lang kun mayong pang-inom si amigo isinasangra nin 10mil kaya kina-agahan mayo na nin pangkayod ta binawi si padyak ngonyan mayo na nin hanapbuhay si amigo.


Igwa man nin mga abuserong mga para padyak na kun maghagad nin plete hali sa sarong puro pasiring sa ibong na balyo kan baryo 100 pesos an pamasahe. Kun minapara na pasiring sa harayong barangay na mina-agui sa killer highway iyan an dakulang problema ta karaskason an bus, an truck asin mga motorsiklo daeng huno-huno kun magpadaralagan asin mag-overtake kaya dakul an naaksidente.


Kun ako an hahapoton dapat an City Hall kan Naga asin Legazpi maghigpit na sa mga para padyak pati an mga Mayor kan saradit na banwaan asin municipio.


May mga kabisto akong retirees asin senior citizens pati mga balik-bayan na sige an ralayaw-layaw por medyo nin padyak pasiring sa mga hararayong barangay tanganing mag-tour sa sadering banwaan doble an plete.


Dapat kan mga para-padyak arog kan mga taxi drayber sa America asin Metro Manila mag-adal nin mga tourists spots kan banwaan, mga estorya kan simbahan asin eskwelahan, mga magagayon na salog asin iba pang padudumanan.


An importante an mga para-padyak malinig asin mahapot maski ginaganot.


Comments


bottom of page