top of page

Pig giromdom an Kantong PutikonSayang mayo na an Kantong Putikon na inot nagbutwa kan mga taon 60 sa New England Restaurant ta duman nag titiripon an mga “madudunong” na political analyst sa Bicol. Inapod na kantong putikon ta idto yaon sa kanto kan Evangelista asin General Luna, idto an lugar na pinaka sentro kan Naga ta dai pa kaidto sa pangitorogan kan mga taga Naga an bubugtakan kan SM asin mga Malls. An luwas kan kantong putikon iyo an nakapilang halangkaw na tukawan para sa mga shine boy na an mga customer iyo an mga empleado kan kapitolyo provincial. Yaon sa palibot kan kantong putikon an mga famosong restaurant arog kan New China, Rendezvous, Cosmos, Cyndys, Crown, Lindez, Holiday hotel, asin igua pang bilyaran ni Pabilenia. Naka malisya si Insik Cheng na mas gulpi an istambay kesa sa mga parakakan ta dakul pati sa mga naglalaog na may piniripit na dyaryo sa likod kan pantalon an naghahalat sana man na pakapehon ni Engineer o ni Mayor. Iguang mariribok ta sige an diskusyon sa pulitika na an mga popular pang pangaran sa pulitika iyo an Imperial, Sibulo, Felipe, Perez, trivinio, Maleniza, Alfelor, Fuentebella, Borja, Temporo, Rosales, Hernandez, Valenciano, asin dakul pang iba. An mga famosong parakape sa New England iyo an mga apelyidong Palmiano, Alanis, Rufo Tuy, Sal Fortuno, Edcel Salvo, Joe Orcilada, Mon Tolaram, Mon Brilliante, Mon San Andres, Del Rosario, LLagas, asin kadakol pang iba. Naisip siguro ni Insik Cheng na isara an Kantong Putikon ta maluya an venta sa siopao asin pancit ta poros sana man kape an pig oorder saro pa, an saiyang familya yaon na duman sa Manila ta saro sa aki niya nabisto sa Pilipinas ta naging Miss China Town. Kan isara an kantong putikon sa New England, nailipat in sa lugar ngonian kan cocobank sa parehong kalye na iyo an Naga Garden na Famoso sa Chicken Mami asin toasted Siopao, pero dai nag haloy naglipat an Naga Garden sa Panganiban. Ngonian na panahon an kantong putikon, yaon na sa Mister Donut sa SM, asin igua pang karibal Bibingkinitan pero dagos dagos nang nawara ta ibinawal an tiripon sa panahon nin pandemya. Sayang mayo na an Kantong Putikon kan mag desisyon si Madam na maglaban na huna mo malaog sa giera ta an kurahaw poros Laban. Kung yaon kutana an Kantong Putikon na mariribok an mga madudunong na Political Analyst, baka iba an sitwasyon kan pulitika ta siguradong an advise iyo na arogon an Teknik ni Jesse na daog-daog, api-api sa radio ta haros aro-aldao an lamoda saiya pero si Jesse dai nagbabalos, an resulta, naherak logod an mga tawo, kaya si Jesse landslide sa eleksyon. An Teknik ni Jesse inarog ni Bong na haros pig lalastaran na kesyo putikon , parahabon, pero dai nanggad nagtutumang sa kalaban, dai nakiki debate ta habo nin iriwal ta gusto reconciliation, nagluwas na garong api, an resulta Landslide. Sayang mayo na an orihinal na Kantong Putikon na kutana naka pag pagiromdom kan Teknik ni Jesse na nungka na naglamuda sa kalaban sa pulitika.

Comments


bottom of page