top of page

PINOY FAMILY



Tigsik ko ining si Bachuchay

Regalo ni Lord ki Tatay, Nanay

Dawa minsan deficil an pagbuhay

Huli saiya nagigin: MAGANDANG BUHAY!


Tigsik ko man si Baby Bingkolay

Kan uminabot na sa kinaban

Nawara an gabos ming matatanglay

Alagad kami nabiyot pagtayam!


Tigsik ko pa si Puloto’

Nagparamotomoto’

An pamahawan tipo’

Linahidan nin tawyo’!


Tigsik ko man si Tonton Baraton

Nagbibitaybitay an sipon

Pirming nagwawawa’ an kalson

Toros an garter, tagiptipon!


Tigsik ko  si Nonoy

Naipit an pikoy

Dikit pang mapunggol

Nagparadayuyoy!


Tigsik ko po digdi sa Jollibee

Spag, chicken joy, French fries, yummy

Bonding kan bilog na Pinoy family

Gabos enjoy na enjoy, haping-happy!


留言


bottom of page