top of page

PISONG BUNGITigsik ko po si Dita Maldita

Ayos man kuta an saiyang porma

Alagad an ugali supladita

Pagtaram minatirik an mata!


Tigsik ko man si Mimay lumay

An pusod linahidan nin laway

An saiyang mata puminungay

Napulot, aw, habo na pong magsuhay!


Tigsik ko si Senti Sentimental

Nagoong sa memoriang malumbay

Habong mag-abante, pirming napupungaw

Napatod an garter, an bagsak sa Cadlan!


Tigsik ko ining si Basyong Bote

Dae pa namahaw sige na an Empe

Naiskandalo an mga bulate

Nag-alimpasay, napusi an butse!


Tigsik ko si Asyong Aksaya

Ubos-ubos an pagsamwang nin grasya

Kan rinadas kan bagyo an banwa

An natada magatol na alipunga!


Tigsik ko po si Farrah Pamibi

Inikit an limos na pisong bungi

Rinapado nin baston kan Kastilang padi

Dae nakahibi ta bako na pong aki!


Comentários


bottom of page