top of page

Plaza Quezon HahalionKanugon na mga memorya sa Plaza Quezon, kun madadagos an plano na sakloban ini nin panibagong 3 eskalon na edificio tanganing gibohon na Mini Supermart. Iyo ini an pig biklad sa ginibong meeting kan Sumaro Bikolnon na pinapamayuhan ni Presidente Ramon Olano. An meeting ginibo kan Sabado, Noviembre 18, hapon, sa Jikkas Restaurant sa Kalye Barlin. An meeting pinag atenderan kan mga minasunod: Architect Rommel Alanis, Bastch 64 member Tony Balani, Diego Coner, Bert de los Martirez, Lilybel Larauri, Noli Macawili, Irven Parco Santo Tomas asin Ereno Alcala. Mga de kolor na plano nin building an pig latag sa lamesa ni Senyor Ramon Olano asin duman naaraman kan grupo, na an Plaza Quezon pig paplanohan na waraon sa Mapa kan Centro kan Naga tanganing sa lugar kaini itugdok an 3 eskalon na Supermart. Basado sa plano, an stage kan Plaza Quezon ikakaag kakataman tanganing mag sadit asin ini sasakloban nin mga lanob tanganing mapapalibotan siya nin mga saradit na kakanan. Kung poon pa kaidto an Plaza Quezon iyo an lugar nin mga maomang programa ta diyan nag sikat si Nora Aunor ta yaon diyan an Liberty Big show, Darigold, asin hagyanan sa kabitoonan. Sa Plaza Quezon ginigibo an mga meeting de avance sa panahon nin eleksyon. Oras na maipatindog an 3 eskalon, an sadit na version kan plaza Quezon makakahawig na sana sa Activity Center kan SMCity. Dai man pig biklad kun siisay na official kan Naga asin pribadong negosyante an yaon sa likod kan plano na bungkalon na an Plaza Quezon asin ikaag an 3 eskalon na building. Saro sa nangingisog na kontrahon an plano iyo si Arhitect Rommel Alanis na pinag uyonan kan interong Sumaro Bikolnon. An Plaza Quezon na inot inapod na Quezon Square kadakol nin historya na bulawan sa pag romdom kan mga Naguenio ninhuli ta digdi sinda nagtitiripon kun gustong maka hiling nin Artista, digdi sinda nagdadalan nin mga karantahan, digdi nag momorodahan an mga kandidato sa eleksyon. Nagkakaperang amateur an sakuyang pinag emcehan kan kita joven pa sa radyo, alagad an saro sa dai ko malingawan iyo an pag Host ko sa Miss Gay Penafrancia na pig kakapotan kaidto ni Tata Flores. Makonsuelo an sarong presentasyon kan mga bakla ta nagka init an utok ni Tata Flores ta an mga kandidata, nag tsi-tsirismisan sa bakstage kaya dai nadadangog an pag apod sainda para sa pag parada nin naka swimsuit. Tolod digdi, sabulag duman, kaya sa pag salingoy ko, nahiling ko an nagkakaperang bading, ang nag aagranay sa kulog. Dai daw na kaya gusto kan ibang negociante na bungkagon na an Plaza Quezon ta yaon naman an SM, Vista Mall, Robinson, LCC, asin Emall. Saro sa magayon na dalanon sa Plaza Quezon iyo kan panahon na nag kampeon sa Amateur si Cora Ross na magayon an lalwgon asin tindog asin may boses na hawig ki Shirley Bassey. Si Cora Ros naka istar na ngonian sa Las Vegas, Nevada, USA.

Comments


bottom of page