top of page

PUNGAWPungaw na ako, doble pungaw sa mga aki asin makuapo kong babayaan digdi, pungaw man duman sa mga aki asin mga makuapo kong nabayaan duman sa Pinas. Arog palan kayan an Lolong senior citizen na may pamilyang suruway-suway, may nasa Bicol, may nasa abroad. Madali na akong magpuli sa siguro mga katapusan kan Setyembre antes kan Winter ta sobra an lipot digdi, dai ko kaya, lalo na an sakong tuhod asin bitis. Sabi ngani kan mga amigo ko, sa Manila asin sa Bicol, digdi sa British Colombia, Alberta asin Ontario, mantang maogma an palibot-libot ko sa mga magagayon na lugar dapat na digdi muna ako, maghaloy sa Canada.


Gusto ko man kuta na talagang maogma an mga tao digdi maguin Bicolano o bako, maski mga Canadians, lalo na an sakong pamilya digdi asin makuapo. Kaya lang iba na talaga an gurang na kadakol ng mati lalo na an sarong Pinoy na dai tuod sa lipot. Mauran man daa sa Pilipinas sabi kan sakong mga barkada pero kaya ko ta tuod ako maski sa baha.


Tibaad maka-attindir ako sa Peñafrancia celebration sa Vancouver sa maabot na Setyembre 17. Naghahalat sako duman an mga opisyales asin miyembros kan Bicolanos Association arog ka Roberto Manzano, Jose Arellano, Jun Adriano, Elizabeth Valenciano asin kadakul pang iba na imbitado ako sa taunan na celebrasyon.


Igwa man na suhay na celebrasyon sa Alberta asin Ontario an mga Bicolano duman. Maski sa Amerika igwa man an pista palan kan Peñafrancia an Ina kan mga Bicolano, pig-cecelebrar bako lang sa Naga kundi sain sa iba pang parte kan kinaban. Si Peñafrancia kaya an consideradong Ina kan mga Bicolano.


Kadakul pa sakong imbitasyon bako lang sa Edmonton kundi pa sa Victoria,BC asin Toronto sa Ontario saka maski sa California asin New York sa Amerika.


Kundi ta huni na nag-adang-adang na an mahibog na yelo na madara kan malipot asin mapakulog an sakong tuhod asin bitis. Dai ko muna mapapa-unrahan an mga imbitasyon.


Iba an tibaad. Sa masunod na lang na panahon. Kung may paragastos asin maulian na an sakong arthritis asin gout kun tiempong malipot.


Salamaton sa mga aruga sako digdi sa Canada. Mga Kapangpangan arog na Ate Norma na matibay na mag-asikaso nin mga bisita may mga pabalon pa, an mga bago kong aki na pig-ampon ako bilang ama arog ki Inday at Lando Boyles, asin Maica Manguera . An ina ni Maica na si Rubie Dela Cerna garo ko na sanang tugang, an mga kapinsanan ko na sinda Michael asin Che Che Pado , Erwin saka Ayen Jamoralin, Frank asin Yay Buendia asin saindang mga cute na mga aki.


Orog na an sakong pag-Dios Mabalos duenyo sa sakuyang pagdalaw sa Canada na si Maria Niña, Francis Daya, an sakuyang padangat na manugang asin makuapo kong si Kambal Miguel asin Mateo asin an pinaka-matua kong makuapo na si Cesca.


An sakuyang pinsan na si Noel Daliva, an saiyang agom na si Bing asin mga aki na si Liza asin Prim.


Sana makabalik tulos ako sa magayon na nasyon kan Canada sa maabot na panahon.


Dios Mabalos.


Comments


bottom of page