top of page

SA PSA: Inflation rate sa Bicol naglangkaw sa 8.3%

Hali sa dating 7.3 por ciento kan Deciembre 2022 naglangkaw sa 8.3% an inflation rate sa rehiyon Bicol kan Enero 2023 mantang sa national inflation rate nagsakat na sa 8.7 %.


Ini an pinaluwas na report kan opisina Rehiyonal kan Philippine Statistics Authority sa Bicol na nagresulta ini sa 50.5% an average inflation sa rehiyon poon kan Enero 2022 hasta Enero 2023.


Segun sa datus kan PSA an padagos na paglangkaw kan inflation sa rehiyon pigaatribuer sa makaskas na pag-ulanto kan presyo sa mga mayor na produkto asin sa mga pagkakan. Kabali pa an mga non-alcoholic beverages na nag-aabot na sa 9.3 por ciento hali sa dating 8.0 por ciento kan Deciembre 2022. Dai man nagpahuri na nakadagdag sa inflation rate iyo an halangkaw na singil sa mga electric bill kan mga cooperativa nin electricidad sa mga residencia maging sa low voltage asin high voltage consumers asin an padagos na paglangkaw kan presyo sa produkto nin petrolyo.


Base pa sa report kan ahencia kabali pa an paglangkaw kan mga presyo kan mga pagkakan maging sa mga restaurant asin hotels na hali sa dating 8.1 por ciento kan Deciembre 2022 nag abot sa 9.6 % kan nagtalikod na bulan nin Enero 2023. Maging si iba pang aroaldaw na gamit kan familia siring kan gatas, asukar, sira, sardinas, karne, frutas maging si paglangkaw kan flete sa mga transportasyon.


Kan mag-asumir sa puesto si Presidente Ferdinand Marcos Jr. nagaabot sana sa 6.4 por ciento an national inflation rate, alagad pag abot Deciembre 2022 naglangkaw sa 8.1% sagcod kan Enero 2023 nagsakat sa 8.7%


Mientras tanto, si paglaom kan consumedores na mahuros sa Php20.00 an kilo kan bagas sa pangako ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. dai man nangyari.


Sa lado kan sektor nin paraoma padagos nindang pigrereclamo an Rice Liberation Law huli ta dai man nakatabang sa sainda envez nagpatios huli kan pagbagsak kan presyo kan paroy. (dpa)


Protest rally kan mga paraoma sa Bicol na ginibo sa ciudades nin Legazpi asin Naga kan Febrero 8, 2023 padagos na pigdedenuncia an limang taon nang Rice Liberation Law na nagpabagsak sa presyo kan paroy an epekto dai sinda nakasabay sa halangkaw na inflation rate. (KMB)


Commentaires


bottom of page