top of page

Sagradong BuayaTigsik ko an daragang burara

Makusogon kun magharaha’

Kun magtukaw nakabukaka

An pisngi kan langit nakabintana!


Tigsik ko an kabalang sa kabukidan

Pigparigos, dinara sa kapatagan

Abaa na yan, kabalang man giraray

Pasadpasad na, mayong sarawal!


Tigsik ko an sundang na matarom

Kun pirming nakasaray sana sa harong

Minatakla, minadumpol, minangurol

Sa kublit kan kalaban, minaontol!


Tigsik  ko an gurang na ulianon

Nagyabayaba sa centro maghapon

Nalingaw magsulot kan saiyang kalson

Napasma sa aircon, nagparabahon!


Tigsik ko man ining demonyito

Sa salang gibong paorootro

Nagtandayag, nanagin demonyo

Nagkawat nin posporo sa impiyerno!


Tigsik ko an buayang sagrado

Nagparadakol an gibong milagro

Nadagdagan an mga nag-iidolo

Ginibohan nin rebulto, nagin santo!


bottom of page