top of page

Serbisa Asin ManiGulping mga Senior Citizens ngonian an siguradong matango-tango kan saindang payo’ kung an pag uulayan iyo an simple alagad maayahay na mga aling-alingan sa Heart of Bicol, na iyo an City of Naga. Sayang, nawara na an magayon na Heart of Bicol ta naribayan na kan makahulungan na marhay na Naga Na? Si Lolo Simo, sarong gurangan na para tienda nin Ice Cream sa kalye Zamora sa irarom kan Supermarket dai nanggad nalilingaw kan mga maogmang aling-alingan sa Naga kan siya joven pa. Si Simo nagdakula na mahigos ta kan siya yaon pa sana sa elementarya asin high school, pinaglalaoman na siya kan saiyang ina na Si Tyang Bosing ta amay nawara sa kinaban an saiyang ama na si Tyong Encion na parabuno nin damulag asin vaca sa Centro. Si Simo nakanood mag shine nin sapatos asin mag tienda nin dyaryo. Kan siya saro nang soltero, nakanood siya magtimpla nin ice cream na iyo an saiyang pinag tetienda. Dara nin kapobrehan, nagpahingusto siya sa pag laog sa mga aling-alingan na maogma alagad bakong magastos, ini an Beer House na Famoso an order na Serbisa asin sarong platitong Mani. Dai malilingawan ni Simo an paborito niyang berhaws na yaon sa dating oficina kan Bicol Mail sa kanto kan P. Burgos asin Heneral Luna. Magayon sa laog kan berhaws ta malinig, asin air con, matibay pa an singer na iyo si Bong Sto. Tomas asin an gitarista na si Buddy Esporlas na sagkod ngonian iyo an gitarista kan sikat na Aramigos. Diyan pig dadara ni Simo an saiyang mga naging girlfriend na kung apodon kaidto “atabs” ta naoogma sa magayon na lugar asin mga romantikong sonata ni Bong Sto. Tomas asin ni Buddy Esporlas. Mala ta ang theme song ni Simo asin kan saiyang “atabs” iyo an kanta ni Cliff Richard na Daddy’s Home na mas lalong magayon pag dangogon kun ini pig kakanta ni Bong asin pig gigitarahan ni Buddy. Dara nin kapobrehan dai kaya nin mga soltero na arog ni Simo an magpa siram siram sa Country Club o mag laog sa Taste of Honey Disco ta idto para sa mga taga Alta Sociedad. Aram kan mga lolo asin lola ngonian na kan sinda soltero asin daraga pa, maogmahon sainda an maglaog sa Cosmos asin New China ta makakan nin Pancit Guisado asin Puti na Siopao. Maogmahon kaidto an maglaog sa sinehan ni Bichara ta iyo idto an solamenteng pasyaran nin mga may kwarta sa Naga. Kun an soltero nakaka kua nin delihensya sa transaksyon, nakaka higop man nin serbisa sa mga beer house na malipot asin de kolor an ilaw ta igua nin mga folk singer na nagkakanta nin mga James Taylor asin John Denver. Ngonian nagkakapera sa mga Senior Citizens an dai na nagluluwas nin harong ta makulog an tabay asin nariribokan sa gulping tawo sa SM asin sa Robinson, mas gusto na sana ninda magdangog nin mga sonata sa Youtube asin magbantay nin mga makuapo. Pero dai nanggad malilingaw sa maogma asin maayahay na berhaws na paborito an Serbisa asin Mani.

Comments


bottom of page