top of page

Task Force PurgatoryoNakangirit, magaya gaya an lalawgon ta pano nin kaogmahan sa buhay an ikim ikim ni Tya Aida, mantang saro niyang takyag pig pa-paypay ako para sana ibareta an saiyang kaogmahan ta liwat binuhay an Bicol Mail. Si Tya Aida inot kong nabisto sa paagi ni Ernie Verdadero, magigiromdoman kan mga taon 60, naging popular an pangaran ni Tya Aida kan siya an PRISAA Champion sa kawat na Ping Pong ( An Table Tennis, sarong kawat na nagpoon sa Englatera kan mga taon 1880 matapos na madiskubre an mas dakulang kawat na Lawn Tennis) para sa Colegio de Sta. Isabel. Sa samuyang pagka sumpungan sa may Porta Mariae kan Naga Cathedral, maogma niyang pig istyorya an saiyang pag kamoot sa peryodikong Bicol Mail, na para ki Tya Aida, ini sarong forma nin adal asin kaogmahan nin mga bikolano ta yaon daa sa Bicol Mail, an mga nakaka inspirer na mga istorya na pig susurat kan mga Reporters asin mga Kulomnista. Pig giromdom pati ni Tya Aida an maogmang buhay kaidto kan mga Pilipino na an mayor na nagtatao nin kaalingan iyo an pag basa nin komiks mala ta haros maghapon an mga taga Naga, naka pirila sa gilid kan supermarket asin nagbabasa kan mga komiks na pig arkila ki Aida de la Rosa na para distribuer nin dyaryo asin mga magazines ( ultimo kong nahiling si Aida de la Rosa, duman sa Tibgao Canaman, durante kan pag balikbayan ni Hermano niyang si Ed de la Rosa).


Durante kan duwang taon na pandemya, kasabay an pagbulusok kan bentahan kan mga local na dyaryo ta an mga tawo pina pangaladan mag talakaw lakaw sa centro asin sa Plaza sa pag likaw na an saindang mga nguso maka sa’ngab nin Covid 19. Pero ngonian na haros pa sana mayo na an Covid 19, naging mabagsik an barakalan nin Bicol Mail, nag buelta an mga News Boys na naka bisekjleta na dakula an naitatabang sa saindang familya ta mabenta asin kadakol an nagbabakal kan peryodikong Bicol Mail. Sabi ni Tya Aida, kinakaipuhan daa niya na makipag areglo sa St. Paul Publishing sa gilid kan Cathedral para sana tawan siya kada simana nin kopya kan Bicol Mail ta para saiya, an Bicol Mail sarong babasahon na dapat ipabasa sa mga bisita asin mga kabisto asin dapat na isaray ta ini sarong magayon na “collection” pag abot kan panahon. Pero gusto ko man na i-istorya digdi an naiibang trabaho o aktibidad ngonian ni Tya Aida, ini an pagbilog nin sarong grupo nin mga volunteer na para novena sa Palacio saron Bangui sa kada simana. Garo siya sarong “Task Force” na nag nonovena para isalbar an mga kalag na yaon sa Purgatoryo, iba man an grupo nin mga gurang sa gilid kan Basilica na nag oofreser nin mga pangadyeon para sa mga parientes na nagtalikod na sa kinaban. Ta sigun sa mga gurang, an mga kalag na yaon sa Purgatoryo, dai daa nin katuninongan kaya an mga ini mina buela sa daga en forma nin kalayong naglalayog o Santilmo. Minsan an santilmo, ginibong kasubahan asin ringgaw nin mga tambay sa baryo sa paagi nin pag gakod nin alambre sa kandila tanganing maglataw lataw sa madiklom na dalan. Saro sa nabiktima kan santilmo sa dalan iyo si Benying dating Presidente kan Nora Aunor Fans Club ta dai naka puli sa saindang harong hale sa pagpa taya nin “ending” ta nahiling daa niya an santilmo na naglulupad sa madiklom na dalan na sa saiyang paghuna iyo idto an saiyang ninuno na inaarasahasan sa purgatoryo. Kaya kan makapuli si Benying sa saiyang harong, tolos pig butbot sa baol an retrato kan saiyang ninuno na may bansag “pulitana” asin pig suluan nin kandila sabay hagad nin tawad ta kan nabubuhay pa daa idto, grabe an pagka bangkag sa sugal na Entre Cuatro. An arog ni Tya Aida kabale sa grupo na nagsasakripisyo sa pag pangadye sa kapilya kan Archbishop Palace para sana ihawas an mga kalag gikan sa purgatoryo, nabubuhay nin maogma asin matuninong ta yaon sainda an mga pangadyeon para sa satuyang kagurangnan.

Comments


bottom of page