top of page

TigsikTigsik ko an iba sa mga gurang sa ngunian

Na nagpapalimos tangani sana magkakan

Hirak man ta sinda talagang napapabayaan

An mga paryentes, ta dai sinda naaataman


Tigsik ko man ining mga sindikato sa droga

Sa ngunian namamayagpag na naman daa

Nagbabaralikbayan, an mga pulis na ninja

Kaya an nasyon ta balik sa dating problema


Tigsik ko man ngunian an iba sa mga tawo

Na namomroblema sa paabuton na Pasko

Ta dai daa nin panghanda, sa kwarta tikapo

Garo baga dai mapasko kun dai nin sentimo


Tigsik ko ining pigseselebrar tang okasyon

Bastante sa kakanon, nagbabaha an inumon

Dai pangana sa karne, orog na sa mga litson

Ta tibaad atakihon na kamo nin alta presyon


Tigsik ko man an mga mahal na magurang

Atamanon, bantayan an sa indong kaakian

Magin marigmat sa may maraot na kaisipan

Dai logod madara sa maraot na kamugtakan

Comments


bottom of page