top of page

TigsikTigsik ko ini bagang nakaaging selebrasyon

Kadakol na kan mga inataki nin alta presyon

Ta nasobrahan nin inumon asin man kakanon

Kaya may nabyadi, nagkikiay-kiay an lakawon


Tigsik ko an kadaklan sa mga ninang, ninong

Na nagtarago daa, nagdulag sa mga tinubong

Ta mayu man panregalo asin man pandatong

Utang ngona, magbwelta sa masunod na taon


Tigsik ko man kun an Bagong Taon minaabot

An mga tawo nagsusurusuan, nagkakasiribot

Sa pamamakal nin mga prutas, gulay na birilog

Ta swerte daa, sabi kan may mga isip na kipot


Tigsik ko ining taon na 2022 na dimalas daa

Ta bilog na kinaban, inagihan nin pandemya

Tibaad ining taon 2023, magin maswerte na

Kaya dai magpaputok tanganing maogma kita


Tigsik ko man kun an Bagong Taon minaabot

Mga raot an hutok dai mapugulan magpaputok

Iba na sana an paputukon orog ta malipot-lipot

Imbes na maputulan, mga tulak an maborotog


Comments


bottom of page