top of page

TigsikTigsik ko an mga gusto sana makatrabaho

An mga Pinoy na nagtitios na magin OFW

Alagad dimalas ta kun nakakakua nin amo

Na nang-aabuso ta daog pa an demonyo


Tigsik ko ining may mga maurihon na kalag

Na sa kapwa siging pang-atom sana nanggad

Dai man pig-aano sige sanang ngalabngalab

An pag-uswag kan kapwa biyong ikinauurag


Tigsik ko man an sarong simpling harong

Na kun ikumpara sa iba bako man magayon

Alagad kun may bisita tulos kang iistimaron

Dawa kape na sana ta kun dai nin kakanon


Tigsik ko pa ining mirindalan na linubak

Pweding kamoting kahoy o sabang batag

Kun igwang lukadon kompleto an sangkap

Abaaaa nang siram, madaling makabadat


Tigsik ko man an sa ngunyman panahon

An iba kotento na kan klima na maliputon

Ta an bolong sana kaiyan sweater, tamong

Orog an mainit na tamong, kugos ni agom


Comments


bottom of page