top of page

TigsikTigsik ko ngunyan ining mainit na panahon

An mga tawo mapanos,maantod an parong

Siging parigos, sangli nin bado ta garanuton

Kaya makunsumo sa kuryente, tubig, sabon


Tigsik ko man ining abang init na panahon

An mga kakanon na malipot, mabentahon

Halu-halo, sorbetes, ice candy masulungon

Dai magpangana ta kun paabuhon, sipunon


Tigsik ko ining panahon nin semana santa

An iba sa mga deboto imbes na magsimba

Nasa pag-ekskursyon, nag-uurugma sinda

Ta an rason, selebrasyo na man sana ngaya


Tigsik ko man an nakaaging buhay pulitika

Darayaan kan mga pulitiko, grabe man daa

Kun bakong fake news, an tutuo, bulgar na

Kurabkutab kan mga nandaya, grabe sana


Tigsik ko ini bagang panahon nin kwaresma

Panahon nin pag-isip-isip kan mga kasalan ta

Nin pag-ayuno dangan nin pag-abstinensya

Bawal an otso-otso nin mag-aragom sa kama

Comments


bottom of page