top of page

TigsikTigsik ko ining panahon nin mga graduation

Natapos na an mga pagsakit nin pirang taon

An mga magurang na naglapigot orogmahon

Paghanap nin mga trabaho saka na pag-isipon


Tigsik ko an pag-alburuto kan Bulkan Mayon

Padagos an evacuation kan nasa danger zone

Nin huli kan peligro o homa kan lava erosion

Hurughudog pa sana, talagang makatakuton


Tigsik ko ining paabuton na ikaduwang SONA

Ni PBM na sa ngunyan pigpepreparar na daa

Sa mga irereport , mga Pinoy kaya mauogma

Sa mga uunambiton na mga naginibuhan niya?


Tigsik ko ining mga tsinoy na tunay na pusikit

Bako nindang teritoryo, maurag na mang-ikit

Sa mga Pinoy na parasira, haloy nang pasakit

Marhay kan mga singkit na iyan ibala sa paltik


Tigsik ko man ining mga lalaking makaungis

Na mga babayero, mga may pagkamanyakis

Ta kun nakakahiling nin babayi orog kun ugis

Tirindog na biyo an mga barahibo, pati pispis

Comments


bottom of page