top of page

TigsikTigsik ko kun may mga kalamidad sa nasyon ta

Sa mga opisyal nin gobyerno kadakol nauogma

An calamity fund mailuluwas, magagamit ninda

Orog sa gabos magsusumusumu saindang bulsa


Tigsik ko man ining mga kandidatong ipagsusulit

Mga para kapitan dangan kagawad na nagpipirit

Sa mga botante nakikiabrasa dangan nakikingirit

Pagnakapwesto, bwelta sa mga ugaling makauyit


Tigsik ko man an mga nagtitios ta kaya hugakon

Sige an rereklamo ta kulang daa sinda sa kakanon

Sige kaya sanang marites, imbes na magtaranom

Mahihirigos sana kaya sa paggibo nin mga ogbon


Tigsik ko, mga paabuton na selebrasyon, piyesta

Mga lokal na gobyerno, milyon an ipigtatagama

Alagad kadakol, mga nagtitios na kahimanwa ta

Nasa basurahan, nangangaykay nin mga basura


Tigsik ko an nga estudyanting bagong gradwado

An problema kan kadaklan kun paano mareview

Kadakol man kan mahanap na ngona nin trabaho

Alagad pinakaimportante, nakatapos na nin kurso

Comments


bottom of page