top of page

TigsikTigsik ko an mga brgy Kapitan, mga kagawad

Pakapwesto, nagtanom na para sa komunidad

Nin mga gulay, kalunggay, orog na an tanglad

Ta kadakol sa mga kabarangay an may hayblad


Tigsik ko man an mga tawong nasa kasikatan

Na mapagpakumbaba sa saradit na kaibahan

Malikay sa pagtaram orog na sa mga gurang

Kaya masasabi, na igwa nin pinagkagurangan


Tigsik ko an dakulang problema sa nasyon ta

Mga imbweltong pulis sa negosyo nin droga

Orog na kun may mga paabuton na papiyesta

Ngunian pa sana, mga order ipigbabyahe na


Tigsik ko man an mga disignadong autoridad

Logod, mga mata sa mga durugista marigmat

Siring man sa mga puls na imbwelto sa drugs

Bugtakan cctv camera, para dai makadurulag


Tigsik ko kun igwang mga piyestang minaabot

Nagpipiyesta man, mga snatcher, mandurukot

Mga deboto, mga bisita makalikay man logod

Na mga bulsa dai magkabaralik, magkaralabot

Kommentare


bottom of page