top of page

TigsikTigsik ko kun an sarong tawo may hilang

Orog kun grabe na, dai na nin karahayan

Mas hahagadon pa logod an kagadanan

Mahali na sa masakit na kamugtakanan


Tigsik ko, mga lalaking grabe an alimpasay

Orgulyo na golpi an nakuang bayi o piday

Alagad kun igwa nang kamatian sa buhay

Tunay na agom man giraray minadamay


Tigsik ko man an mga agom na mabuot

Mahal na Diyos iyo an nagtao nanggayod

Alagad kun an agom an ugali abang raot

An demonyo iyo an nagtao o an kagbuot


Tigsik ko kun grabe an problema o isipon

An marhay maglakaw-lakaw sa baybayon

Mga kagabatan sa buhay iiba sa mga hukol

An kagianan na mamamatian dai nin sukol


Tigsik ko an mga lalaking dawa anong urag

Kun minahilang, orog logod na makahirak

Dai kayang akuon an siring nindang bugtak

Ta si manoy garo na sana papel na itinaplak

Comments


bottom of page