top of page

TigsikTigsik ko kun igwa nin problema an mag-agom

Dapat pag-ulayan kan duwa asin dai pagsolohon

Pagtabangan kun ano man an dapat na solusyon

Tangani daing barasulan, marhay sana an relasyon


Tigsik ko man kun igwa nan in agom an lalaki baga

Sa kagayunan nin ibang babayi dai nungka madagka

Siring man an mga babayi na naghahanap pa nin iba

Hirak man kan mga aki ta mararaot sana an pamilya


Tigsik ko ining bulan na Oktubre na an selebrasyon

An mga senyor o mga guragod sa satuyang nasyon

Tatawan nin honra, pauurugon asin pauogmahon

Mga kaipuhan na tabang para sa inda maiduduhol


Tigsik ko man an iba sa mga myembro kan pulisya

Biyong nauogma asin igwa nin ipiggugurugalyeta

Ta nakasakote nin pahingurag asin bulto nin droga

Sa naaaprehendir o nadadakop na mga durugista


Tigsik ko man ining ginulay, ginutaan na lambo

Na managumon mananggad man an pakaluto

Kaya ining kataid ko kun dai pa niya ako tinikmo

Sa pagkakan na nakakamot dai pa ako mahabo


Comentários


bottom of page