top of page

TigsikTigsik ko an mga e-trike asin mga tricy

Na naghuhurot na langkawan an plete

Sa mga paralunad dakulang pasakit ini

Orog kun an mga tsuper, arogante pirmi


Tigsik ko an pag-umaw sa mga banwaan

Pagpili sa SK Federation Pres. naiiba man

Pinaagi ninda sa oral asin sa written exam

Bakong arog kan iba na igwang kiridnapan


Tigsik ko ining iba sa mga pulitiko ngunyan

An pagpili sa SK Fed. Pres. pinakikiaraman

Mga taktika sa pulitika sinda natutukduan

Kaya an mga kabataan, makaheherak man


Tigsik ko ining panahon na mauran-uran

Pwerting panira mga gulay na ginugutaan

Sa mirindalan duma,tsamporado, sinuman

An mga kataraid siguradong matatawanan


Tigsik ko man an iba sa agom na lalaki

Na kun minapuli matanga nang banggi

Kun hinahapot kan tutuo dai nagsasabi

Kun pirmi hale sa mga piday an mga ini

Comments


bottom of page