top of page

Tigsik

Tigsik ko ining mga nakaaging selebrasyon

Nagbaha mananggad nin kakanon, inumon

Kaya kadakol kan inatake nin alta presyon

Si mga diabetcs, an asukar luminangkawon


Tigsik ko man an matatatagas na hutok

Ta dai napugulan an sadiri sa pagpaputok

Kun bakong naputulan mga muro o kamot

Pagkabuta, an dimalas nanggad na inabot


Tigsik ko pagkatapos kan mga karakanan

Kadakol pa kan mga natada na pagkakan

Alagad an iba, sa mga karne tulos nauyam

Kaya puro sira an hanap ngunyan sa sadan


Tigsik ko an mga tawo na gusto magbago

Pagbagong taon dai na halation pa nindo

Dawa anong oras kun pagbabago an kaipo

Possible asin pwede na nindong magibo


Tigsik ko man an nakaaging mga kasiributan

An kadaklan grabe sana talaga an kapagalan

Sa pamamakal, sa pagpreparar nin pagkakan

Kaya an bioflu masulungon baga sa ngunyan


Comments


bottom of page