top of page

TigsikTigsik ko an 4P’s na ayuda sa mga magurang

Tanganing makaeskela nanggad mga kaakian

Alagad an iba bako sa kaakian napapaduman

Kaya imbes kwarta bagas na sana sinda tawan


Tigsik ko kun imbes kwarta bagas an na itao

Gastos sa eskwelahan kan mga kaakian paano

Ano malugaw na sana ining mga benipesyario

Tibaad ipabakal sana an bagas kan mga iniho


Togsik ko man an mga nangyayaring paglinog

Pagirumdom na an Diyos biyo nang naaanggot

Kaya an mga tawo na sumbikalan man linalatob

An mga inosente nakakadamay na man logod


Tigsik ko pa kun kaaldawan na nin mga puso

Sa tindahan nin mga burak parabakal minaruso

Alagad hirak man kan mga pusong nagdurugo

Ta kun an namumutan, sa inda na minahabo


Tigsik ko man an mga lalaking babayero

Sa aldaw nin mga puso, magbago na kamo

Tibaad dai kamo nag-aaram, nagmamangno

Andam na an kutsilyo para sa manoy nindo

Comments


bottom of page