top of page

TigsikTigsik ko an mga paratukdo sa panahon na iniho

Bawal maanggot, sa estudyante dai makaistrikto

Ta tibaad kun makakulog mawawaran nin trabaho

Kalmado dawa konsumido ta kun makaabot ki Tulfo


Tigsik ko an mga estudyanting dai mga disiplinado

Na sa mga paratukdo konsumisyon kulog nin payo

Dai na pweding pakulon ta mga paratukdo ikakaso

Susurugon pa nin magurang ta ngaya pig-aarabuso


Tigsik ko an mga paratukdo ngunyan na panahon

Mayu maginibo sa mga estudyanting konsumisyon

Kundi mamakurong na sana dai na magparagirong

Orog kun an mga aki dai na nadidisiplina sa harong


Tigsik ko man an ibang lugar sa Syudad nin Naga

Dai namomonitor, kamugtakan kan mga bangketa

Dai na maagihan ta dakulon an nakakaulang sana

Okupado kan mga talyer, kakanan asin kadakol pa


Tigsik ko pa an kadaklan sa igwa nin mga behikulo

Na sa pagmamaneho, dai talaga mga disiplinado

Dawa pa sa agihan kan tawo minaparada kan auto

Dai lamang magpaluway kun igwa nin nagbabalyo

Comments


bottom of page