top of page

TigsikTigsik ko ini bagang nasyon na Pilipinas

Tibaad mainaan na an pagkakadimalas

Na an mga Pinoy sa pagtios makahawas

May Kadiwa na daa na barato an bagas


Tigsik ko an mga tawong bako makatawo

Ta an mga gawi daog pa an sa demonyo

An mga manlulugos kapamilya na mismo

Nanggagadan pa nin dai nang pakimano


Tigsik ko ining grabing init nin panahon

Sa hayblad nakatatakot nang atakihon

Orog kun sa tubig maluyang mag-inom

Dangan makukulangan nin mga bolong


Tigsik ko an tanom kong sili sa libod ko

Orog na ining panggulay asin rimorimo

Mga parasili asin gamgam naiinutan ako

Pagguno ko, mga hinog ubos nang gayo


Tigsik ko an mga parainom, paratungga

Orog kun an iniinom hali sa niyog o tuba

Sa pag-inom daa kaini dai sana pangana

Tibaad mag-irigit, o an lobot pirming basa

Comments


bottom of page