top of page

TigsikTigsik ko ini bagang buhay tang sinublian

Kun sagkod nuarin an buhay dai ta aram

Kaya an kagadanan ta dapat paghandaan

Na an kalag ta sa langit man mapaduman


Tigsik ko man ining sinasapo tang pagtios

Alagad dai man kita tinatamaan nin virus

Ipagpasalamat ta na nin marhay sa Diyos

Magbakli, ta ini pagirumdum na sa gabos


Tigsik ko pa ining panahon ta ngunyan

An mga tabang, sa tuya nang kaipuhan

katorotreste sana sa ibang nagtatabang

Iyo pa an pigraraot dangan pigsasalaan


Tigsik ko an mga post sa facebook baga

Kun mga kauragan dakol an likes talaga

Orog kun kagitilin ay ta nagkakaurugma

Alagad kun sa Diyos pinapasipara sana


Tigsik ko ining mga tawong mabubuot

Bihirang maggirong dawa hungiton ipot

Maglikay ta kun mabuyong mag-anggot

Prepararan asin dapat man na ikatakot

コメント


bottom of page