top of page

TigsikTigsik ko an mga pulitikong nakakapungot

Harayo pa an eleksyon sige na man rilibot

Mga problema sa nasasakupan dai nalabot

Kadaklan ngani sa promisa dai pa nauutob


Tigsik ko ining mga aki na nakakaanggot

Kun sinusugo dai na tulos na minatubod

Habo maistorbo sa celfon na pirmi kapot

Tumubod man grabe an ngurub-ngurub


Tigsik ko an byaheng Bikol-Manila vice versa

Mapuon na alagad kadakol mga rekisitos pa

Punto por punto sa destino mapondo talaga

Kun daing CR an bus magdara na nin orenola


Tigsik ko an iba sa mga pampasahirong dyip

Hararani an distansya sa maninipis na plastik

Durukutan an tabay pwede an covid magdakit

Kaya an positibo nagdadakol imbes na magdiit


Tigsik ko an mga kaso nin covid sa probinsya

Mas nagdadakol ta naghaharali na sa Manila

The more, the merrier, ay di aba-a nang ogma

Logod makasalbar sa katibaadan an gabos na


Comentários


bottom of page