top of page

TigsikTigsik ko an buhay pulitika na harani na

Kaya nagpupuon na, mga oplan pakilala

Sige na an mga panuga asin mga promisa

Na kun makapwesto mapapako man sana


Tigsik ko an mga pulitikong dai nin supog

Na sa kapwa kandidato sige nang panraot

Kun dai man lamuda garo iyong ikakadaog

Siging iriwal dawa mga tawo nagdadangog


Tigsik ko ining abang sakit nang panahon

Kaya an dapat sa mga tawo magtaranom

Tanganing igwa nin mga prutas, gugulayon

Sa panahon nin pandemya dai na magutom


Tigsik ko an nagbabarag-barag na mga ido

Apwera kan nagkukuriyat na mabatang udo

Kun nakakagat ay ta magastos asin maduso

Gakudan, langubon, mamuya kamo humabo


Tigsik ko an buhay dawa ordinaryong tawo

Dawa ano an gibuhon pirmi nang may isyu

Nin huli kaining mga tsismosa asin tsismoso

Sa buhay kan kapwa mga atumira, atumiroComments


bottom of page