top of page

TigsikTigsik ko ining ikasampulo na daang bagyo

Sa taon na ini, na Jolina an pangaran kainiho

Na sa ibang lugar nagdulot nin garo delubyo

Pasalamat, mga lugar na dai lamang naano


Tigsik ko man in bagang pastidyong corona

Kun kasuarin haros gabos nabakunahan na

An kaso nin covid nag-uurog pa logod baga

Kaya paghurup-hurupon ini mga kahimanwa


Tigsik ko ining problema sa pesting corona

Dawa pa gayod gabos na tawo bakunado na

Kun sa paggibo nin kasalan padagos pa kita

An Mahal na Diyos dai ini popondohon talaga


Tigsik ko ining nasyon kun saen hali an corona

Na sa ngunyan an karma namamatian na baga

Pagbaha, paglinog, pagtiris nin daga asin iba pa

Haros an ganid na presidente magkiraykisay na


Tigsik ko man kun an panahon malipot-lipot

Orog kun may raot nin panahon na minaabot

Gaba si harong, an duros bako man makusog

Ta si May, Pay, magdamlag biyong naglalampog


Comments


bottom of page