top of page

TigsikTigsik ko kun an bagong taon minaabot

An kadaklan nagtuturubod nanggayod

Maswerte kun igwa nin prutas na birilog

Alagad an nagtatao nin swerte an Diyos


Tigsik ko an may matatagas na alimantak

Si mga nagpaputok napugulan na dapat

Mga naputukan logod ay grabe, makahirak

Igwang nabuta, naputulan kamot nanggad


Tigsik ko kun paabuton na an bagong taon

Dakol an naglilista nin new year’s resolution

Alagad an kadaklan dai man kayang utubon

Orog na an mga bisyo na arog kan pag-inom


Tigsik ko man an mga tawong tikapo talaga

Kan bagong taon simple sana, kakanon ninda

Maogma na kan pansit, suman, tinapay sana

An importante sa panahon na ini buruhay pa


Tigsik ko man ining panahon na malipot-lipot

Dawa pa an mga manoy biyo man na kururod

Alagad kun bagong taon pirit na napapurutok

Bulan makalihis, tulak nin mga manay burutog

Comments


bottom of page