top of page

TigsikTigsik ko ining mga okasyon na nakaagi

Sa kadakol na tawong nagsurusuan pirmi

An kaso nin covid orog bagang naggogolpi

Mga nagkaurulakitan iyong makatorotreste


Tigsik ko man, mga nakalihis na okasyon

Nagkakapira an inatake nin alta presyon

Ta nagpangana sa masisiram na kakanon

Orog si mga nagpakapaslo sa mga litson


Tigsik ko man an pagigin mayaman kuno

Dai ini nasusukol sa kwartang nasa bangko

Kundi karahayang natitipon sa pagkatawo

An kayamanang langitnon na nakadeposito


Tigsik ko an paggibong desisyon kun minsan

An iba kaiyan sa eksperyensya na naggigikan

Marhay o maraot, dai nang dapat pagbasulan

Ta sa pagkakapasala, an tama na manunudan


Tigsik ko an mga tawong masinunud-sunod

Kan pagsabat sa bagong taon dai nagpaputok

An giribo na sana nagribok, nagparatururutot

Kaya dakol na mga agom an sa payo may ipot

Comments


bottom of page